ID Nr.:
LJK 2017/5
ID Nr. / Publicēšanas datums:
08.08.2017
Iepirkuma nosaukums:
Mācību iekārtu un to aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcu vajadzībām
Iesniegšanas datums:
29.08.2017 10:00
Publikācijas teksts:
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ieva Vilimane, tālrunis 634 84623, fakss 634 84621, e-pasta adrese: ieva.vilimane@ljk.lv; Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Zigurds Purklāvs, tālrunis 29667474, e-pasta adrese: zigurds.purklavs@ljk.lv Pieteikumus iesniegt līdz 29.08.2017 10:00 102. kabinetā, Uliha 5, Liepāja
Iepirkumā piedalījās:
1) SIA "ARITO LATVIA" uz iepirkuma 1.daļu;
2) SIA "INSTRO" uz iepirkuma 1.daļu;
3) SIA "STOKKER" uz iepirkuma 1. un 3.daļu.
Iepirkuma uzvarētājs:
SIA "STOKKER" iepirkuma 1.daļā;
SIA "STOKKER" iepirkuma 3.daļā.
Uzvarētāja piedāvātā summa:
Iepirkuma 1.daļā - 96 689,15 EUR; Iepirkuma 3.daļā - 4336,50 EUR.
Rezultātu paziņošanas datums:14.12.2017
Līgumi:
Rezultāti:
Iepirkuma 2.daļa "Laboratorijas Stendi, pārvietojamās laboratorijas, to aprīkojums un piederumi" tiek izbeigta bez rezultāta. Abi līgumi par iepirkuma 1. un 3.daļu parakstīti 2017.gada 6.decembrī.
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ