ID Nr.:
LJK 2017/4
ID Nr. / Publicēšanas datums:
26.07.2017
Iepirkuma nosaukums:
Ēkas ar kad. apz. 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā
Iesniegšanas datums:
17.08.2017 10:00
Publikācijas teksts:
Pievienoti atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem un precizēta tehniskās specifikācijas dokumenti 11.08.2017. Pievienota papildus informācija 31.07.2017 (BK sadaļa). Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ieva Vilimane, tālrunis 634 84623, fakss 634 84621, e-pasta adrese: ieva.vilimane@ljk.lv; Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Arnis Kadiķis, tālrunis 29240080, epasta adrese: arnis.kadikis@ljk.lv Pieteikumus iesniegt līdz 17.08.2017 10:00 102. kabinetā, Uliha 5, Liepāja
Iepirkumā piedalījās:
SIA “FRAKTAL BAU”;
“Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” SIA;
SIA “Liepājas Celtnieks”;
SIA “Ekovalis Latvija”.
Iepirkuma uzvarētājs:
Nav
Uzvarētāja piedāvātā summa:
Nav
Rezultātu paziņošanas datums:13.10.2017
Līgumi:
Rezultāti:
Iepirkumu procedūra ir pārtraukta
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ