ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK 2012/1 / 22.05.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas jūrniecības koledžas dienesta viesnīcai " 01.11.2012.
LJK2011-19 / 10.05.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2011-19, LJKPRERAF projekta ietvaros. 20.05.2011.
LJK2010-16 / 01.04.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par furnitūras izgatavošanu GMDSS laboratorijas vajadzībām. IIN:LJK2010-16, LTLVMARINE projekta ietvaros. 11.04.2011.
LJK2010-15 / 01.03.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par informatīvas lapas "Projekts LTLVMARINE" izgatavošanu.IIN:LJK2010-15, LTLVMARINE projekta ietvaros. 14.03.2011.
LJK2010-14 / 07.01.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par darba grupas (12 cilvēki) kopsapulces apkalpošanas pakalpojumiem. IIN:LJK2010-14, LTLVMARINE projekta ietvaros. 25.01.2011.
LJK2010-13 / 22.12.2010. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2010-13, LTLVMARINE projekta ietvaros. 12.01.2011.
LJK2010-12 / 22.12.2010. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2010-12, LTLVMARINE projekta ietvaros. 12.01.2011.
LJK2010-11 / 08.12.2010. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par eksperta atsauksmes sagatavošanu par mācību grāmatu "Rokasgrāmata GMDSS operatoriem" (ISBN 978-9934-8187-2-1). IIN:LJK2010-11, LTLVMARINE projekta ietvaros. 22.12.2010.