ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2013-17 / 18.10.2013. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2013-17, LTV-MARINE-ENGENEER 06.01.2014.
LJK2013-18 / 08.07.2013. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Mācību līdzekļa „English for Marine Engineers” sagatavošanas un izdošanas pakalpojumi. ISBN: 978-9934-8187-3-8 22.07.2013.
LJK2013-16 / 24.04.2013. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Uzņēmuma līgums projekta „LLIV-289 Improvement of the Competitiveness of Lithuanian-Latvian Maritime Sector Engineers (LTLVMARINE ENGINEERS)” ietvaros 13.05.2013.
LJK2013-15 / 24.04.2013. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Uzņēmuma līgums projekta „LLIV-289 Improvement of the Competitiveness of Lithuanian-Latvian Maritime Sector Engineers (LTLVMARINE ENGINEERS)” ietvaros 17.05.2013.
LJK2013-14 / 14.03.2013. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Esošas masīntelpas trenažiera programmatūras jauninājums 28.03.2013.
LJK2012-13 / 04.02.2013. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā „Datortehnikas piegāde angļu valodas kabineta vajadzībām ESF projekta „Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūrniecības imženieru sektorā" īstenošanai 15.02.2013.
LJK2012-12 / 26.11.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Mācību iestāžu mēbeļu iegāde 10.12.2012.
LJK2012-11,LLIV-289 / 15.08.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā LJK kabinetu remontdarbu uzraudzība. 21.08.2012.
LJK2012-10 / 30.07.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Liepājas Jūrniecības koledžas kabinetu remontdarbi IIN:LJK2012-10, LTLVMARINE-ENGINEER projekta ietvaros. 01.08.2012.
LLIV-289 / 12.06.2012. Cenu aptauja Cenu aptauja biroja preču iepirkumiem "Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas-Lietuvas jūrniecības sektora" projekta ietvaros 25.06.2012.