ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2012-11,LLIV-289 / 15.08.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā LJK kabinetu remontdarbu uzraudzība. 21.08.2012.
LJK2012-10 / 30.07.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Liepājas Jūrniecības koledžas kabinetu remontdarbi IIN:LJK2012-10, LTLVMARINE-ENGINEER projekta ietvaros. 01.08.2012.
LLIV-289 / 12.06.2012. Cenu aptauja Cenu aptauja biroja preču iepirkumiem "Darba spēka konkurences uzlabošana Latvijas-Lietuvas jūrniecības sektora" projekta ietvaros 25.06.2012.
LJK 2012/1 / 22.05.2012. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā "Energoefektivitātes paaugstināšana Liepājas jūrniecības koledžas dienesta viesnīcai " 01.11.2012.
LJK2011-19 / 10.05.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2011-19, LJKPRERAF projekta ietvaros. 20.05.2011.
LJK2010-16 / 01.04.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par furnitūras izgatavošanu GMDSS laboratorijas vajadzībām. IIN:LJK2010-16, LTLVMARINE projekta ietvaros. 11.04.2011.
LJK2010-15 / 01.03.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par informatīvas lapas "Projekts LTLVMARINE" izgatavošanu.IIN:LJK2010-15, LTLVMARINE projekta ietvaros. 14.03.2011.
LJK2010-14 / 07.01.2011. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā Līgums par darba grupas (12 cilvēki) kopsapulces apkalpošanas pakalpojumiem. IIN:LJK2010-14, LTLVMARINE projekta ietvaros. 25.01.2011.
LJK2010-13 / 22.12.2010. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2010-13, LTLVMARINE projekta ietvaros. 12.01.2011.
LJK2010-12 / 22.12.2010. PIL 8.1 panta noteiktajā kārtībā IIN:LJK2010-12, LTLVMARINE projekta ietvaros. 12.01.2011.