ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2017/7 / 22.11.2017. PIL 9.panta kārtībā Apmācību un metodisko/mācību materiālu tulkošana 05.12.2017. Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
LJK2017/6 / 04.10.2017. Atklāts konkurss Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas iekārtas un aprīkojums 28.11.2017. Līgums parakstīts 15.12.2017.
LJK 2017/5 / 08.08.2017. Atklāts konkurss Mācību iekārtu un to aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcu vajadzībām 29.08.2017. Iepirkuma 2.daļa "Laboratorijas Stendi, pārvietojamās laboratorijas, to aprīkojums un piederumi" tiek izbeigta bez rezultāta. Abi līgumi par iepirkuma 1. un 3.daļu parakstīti 2017.gada 6.decembrī.
LJK 2017/4 / 26.07.2017. Atklāts konkurss Ēkas ar kad. apz. 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā 17.08.2017. Iepirkumu procedūra ir pārtraukta
LJK 2017/3 / 11.07.2017. Atklāts konkurss Liepājas Jūrniecības koledžas vecā mācību korpusa ēkas 2.stāva vienkāršotā atjaunošana Uliha ielā 5, Liepājā 24.07.2017. Līgums parakstīts 01.08.2017.
LJK 2017/2 / 16.05.2017. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžā 06.06.2017. Līgums parakstīts 03.07.2017
LJK 2017/1 / 21.04.2017. Atklāts konkurss Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas telpu izbūve Liepājas Jūrniecības koledžas mācību ēkā 08.05.2017. Līgums parakstīts 25.05.2017
LJK 2016/2 / 16.09.2016. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā „Sporta zāles īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām” 27.09.2016. Līgums parakstīts 29.09.2016.
LJK 2016/1 / 03.06.2016. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā „Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām” 17.06.2016. Līgums parakstīts 28.06.2016.
LJK 2015/3 / 07.07.2015. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā „Laivas dzirksteļaizdedzes dzinēja iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām” 21.07.2015. Līgums parakstīts 11.08.2015