ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK 2017/4 / 26.07.2017. Atklāts konkurss Ēkas ar kad. apz. 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā 17.08.2017. Iepirkumu procedūra ir pārtraukta
LJK 2017/3 / 11.07.2017. Atklāts konkurss Liepājas Jūrniecības koledžas vecā mācību korpusa ēkas 2.stāva vienkāršotā atjaunošana Uliha ielā 5, Liepājā 24.07.2017. Līgums parakstīts 01.08.2017.
LJK 2017/2 / 16.05.2017. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžā 06.06.2017. Līgums parakstīts 03.07.2017
LJK 2017/1 / 21.04.2017. Atklāts konkurss Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas telpu izbūve Liepājas Jūrniecības koledžas mācību ēkā 08.05.2017. Līgums parakstīts 25.05.2017
LJK 2016/2 / 16.09.2016. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā „Sporta zāles īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām” 27.09.2016. Līgums parakstīts 29.09.2016.
LJK 2016/1 / 03.06.2016. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā „Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām” 17.06.2016. Līgums parakstīts 28.06.2016.
LJK 2015/3 / 07.07.2015. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā „Laivas dzirksteļaizdedzes dzinēja iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām” 21.07.2015. Līgums parakstīts 11.08.2015
LJK 2015/2 / 25.05.2015. Atklāts konkurss Komandējumu pakalpojuma nodrošināšana 05.06.2015. Līgums parakstīts: 30.06.2015
LJK 2015/1 / 29.01.2015. Atklāts konkurss Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā 25.02.2015. Pabeigts
LJK 2014/9 / 28.11.2014. PIL 8.2 panta noteiktajā kārtībā E-studiju materiālu tulkošana 17.12.2014. Pabeigts