ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2017/8 / 07.12.2017. Atklāts konkurss Ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā 28.12.2017.
LJK2017/7 / 22.11.2017. PIL 8.1 punktā noteiktajā kārtībā Apmācību un metodisko/mācību materiālu tulkošana 05.12.2017.
LJK2017/6 / 04.10.2017. Atklāts konkurss Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas iekārtas un aprīkojums 28.11.2017.
LJK 2017/5 / 08.08.2017. Atklāts konkurss Mācību iekārtu un to aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcu vajadzībām 29.08.2017. Iepirkuma 2.daļa "Laboratorijas Stendi, pārvietojamās laboratorijas, to aprīkojums un piederumi" tiek izbeigta bez rezultāta.
LJK 2017/4 / 26.07.2017. Atklāts konkurss Ēkas ar kad. apz. 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā 17.08.2017. Iepirkumu procedūra ir pārtraukta
LJK 2017/3 / 11.07.2017. Atklāts konkurss Liepājas Jūrniecības koledžas vecā mācību korpusa ēkas 2.stāva vienkāršotā atjaunošana Uliha ielā 5, Liepājā 24.07.2017. Līgums parakstīts 01.08.2017.
LJK 2017/2 / 16.05.2017. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžā 06.06.2017. Līgums parakstīts 03.07.2017
LJK 2017/1 / 21.04.2017. Atklāts konkurss Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas telpu izbūve Liepājas Jūrniecības koledžas mācību ēkā 08.05.2017. Līgums parakstīts 25.05.2017
LJK 2016/2 / 16.09.2016. PIL 8.2 punktā noteiktajā kārtībā „Sporta zāles īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām” 27.09.2016. Līgums parakstīts 29.09.2016.
LJK 2016/1 / 03.06.2016. PIL 8.2 punktā noteiktajā kārtībā „Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām” 17.06.2016. Līgums parakstīts 28.06.2016.