ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2018/6 / 06.12.2018. PIL 9.panta kārtībā Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām 30.11.2018. Ar Marcon West LTD līgums parakstīts 06.12.2018.
LJK2018/5 / 29.10.2018. PIL 9.panta kārtībā Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām 14.11.2018. Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
LJK2018/4 / 09.05.2018. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 25.05.2018. Ar SIA "Ekovalis Latvija" līgums parakstīts 12.07.2018.
LJK2018/3 / 06.04.2018. Sarunu procedūra Kuģa M-03 “Namejs” zemūdens daļas, dzesēšanas sistēmas kā arī deidvudu iekārtu pilna apsekošana/remontdarbi 29.03.2018. Ar AS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" un SIA “Tosmare Shipping agency” līgumi parakstīti 29.03.2018. Ar SIA "BJB" līgums parakstīts 09.04.2018.
LJK2018/2 / 15.01.2018. Atklāts konkurss Dīzeļelektriskā sašķidrinātas dabas gāzes pārvadātājkuģa modeļa tehnoloģiskā trenažiera ar 1 instruktora un 4 mācekļu darba vietām iegāde 20.02.2018. Līgums parakstīts 12.03.2018.
LJK2018/1 / 05.01.2018. PIL 9.panta kārtībā Apmācību un metodisko/mācību materiālu tulkošana 16.01.2018. Līgumi parakstīti 19.01.2018.
LJK2017/8 / 07.12.2017. Atklāts konkurss Ēkas ar kadastra apzīmējumu 1700 031 0092 006 pārbūve par mācību korpusu Uliha ielā 5, Liepājā 28.12.2017. Līgums parakstīts 21.02.2018.
LJK2017/7 / 22.11.2017. PIL 9.panta kārtībā Apmācību un metodisko/mācību materiālu tulkošana 05.12.2017. Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
LJK2017/6 / 04.10.2017. Atklāts konkurss Navigācijas, manevrēšanas un dzinēja vadības laboratorijas iekārtas un aprīkojums 28.11.2017. Līgums parakstīts 15.12.2017.
LJK 2017/5 / 08.08.2017. Atklāts konkurss Mācību iekārtu un to aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcu vajadzībām 29.08.2017. Iepirkuma 2.daļa "Laboratorijas Stendi, pārvietojamās laboratorijas, to aprīkojums un piederumi" tiek izbeigta bez rezultāta. Abi līgumi par iepirkuma 1. un 3.daļu parakstīti 2017.gada 6.decembrī.