Finanšu daļa

   
  Vadītājs

JĀNIS DŽERIŅŠ
Tālr.: 63484623
E-pasts: gramatvediba[pie]ljk.lv

  Grāmatveži

ALLA MUTORA
E-pasts: alla.mutora[pie]ljk.lv

NATĀLIJA LIŠČINSKA
E-pasts: natalija.liscinska[pie]ljk.lv