Studentu mobilitāte

Mobilitāte – personu mobilitāte (pārvietošana) mācību vai prakšu nolūkos uz uzņemošo partneraugstskolu vai uzņēmumu/organizāciju ārzemēs.

Studiju mobilitāte ir laika posms, kas pavadīts cita augstskolā citā dalībvalstī. Studiju mobilitātes mērķis dod iespēju LJK studentiem pamācīties citā augstskolā, uzlabot savas svešvalodas zināšanas, saskarsmes prasmes un iegūt jauno dzīves pieredzi, pavadot ilgāku laiku citā valstī.

Prakses mobilitāte ir laika posms, kas pavadīts uzņēmumā vai organizācijā citā dalībvalstī; prakses mērķis ir palīdzēt topošie jūrniekiem un loģistikas speciālistiem piemēroties darba tirgus prasībām Eiropas Kopienas mērogā, apgūt, uzlabot prasmes un zināšanas, satikt jaunus draugus no dažādām valstīm un kultūrām. Uzzināt vairāk par ekonomisko un sociālo kultūru attiecīgajā valstī kontekstā ar darba pieredzes iegūšanu.

Studiju un prakses periods ir lieliska iespēja uzlabot savas svešvalodas zināšanas.

Prakses ilgums: 2 - 12 mēneši

Studiju ilgums: 3 - 4,5 mēneši ( 1 mācību gada semestris).

Erasmus+programmā piedalās 34 valstis:

 • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

ERASMUS programmā studentiem ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas. Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju apjomus atkarībā no partneraugstskolas valsts, vairāk informācijas 2018./2019. gada šeit

Stipendija paredzēta apdrošināšanas, ceļa un uzturēšanas izdevumiem ārvalstīs.

Pieteikšanās un atlases kārtība LJK studentiem prakšu mobilitātei Erasmus+ apmaiņas programmā .

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti:

Pieteikuma anketa ERASMUS+ studentu prakses un studiju mobilitātei ;
- Sekmju izraksts (jūrskolai) un Akadēmiska izziņa (koledža studentiem) (var saņemt info centrā);
- Motivācijas vēstule svešvalodā, kurā notiks prakses apmācība;
- CV svešvalodā, kurā notiks prakses apmācība; (Europass CV angļu valodā var izveidot online, paraugu skatīt šeit )
- Svešvalodu/as prasmes apliecinošs dokumentu (ja tāds ir).

Dokumentus jāiesniedz Uliha ielā 5,Liepājā, 103.kabinētā projekta vadītājam vai sūtīt elektroniskā veidā uz e-pastu: erasmusplus[pie]ljk.lv

Pirms mobilitātes!

 • Jāiepazīstas ar  ERASMUS+ studenta hartu;
 • Jāsaņem apstiprinājums no prakses vietas vai mācību iestādes;
 • Jānoslēdz ERASMUS+ studentu studiju vai prakses apmācības līgums;
 • Jānoslēdz Studentu studiju vai prakses mobilitātes stipendijas līgums;
 • Jāiegādājas ceļojuma apdrošināšana par visu ERASMUS mobilitātes periodu.

Studiju mobilitātes līguma paraugs/ Learning Agreement for Traineeships šeit
Prakses mobilitātes līguma paraugs/ Learning Agreement for Studies šeit

Pirms studiju un prakses mobilitātēm rekomendē saņemts EVAK karti.
Vairāk informācijas šeit: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

Pēc mobilitātes!

Pēc atgriešanās (1 mēneša laikā) jāiesniedz:

 • Prakses novērtējuma veidlapa vai Europass (izsniedz uzņēmuma/iestādes prakses vadītājs) vai atzīmju izraksts (attiecas uz studiju mobilitāti);
 • Prakses atskaite (atteicas tikai uz prakses mobilitāti);
 • Kursu apraksts ( atteicas tikai uz studiju mobilitāti)
 • Veiksmes stāsts angļu un latviešu valodā;
 • Papildus apliecinošie dokumenti par mobilitāti (biļete, pasaknis, kvītis par dzīves vietas īri, ceļojuma apdrošināšanas polise);
 • Un citi sertifikāti, ja tika apmeklēti un pabeigti kursi, paredzēti mobilitātes laikā.
 • Svešvalodas on-line test (http://erasmusplusols.eu/ ).

Rokasgrāmata par mobilo studentu tiesībām Eiropā 

Noderīgas saites:

Atpakaļ