Personāla mobilitāte

Personāla apmācības ietvaros, šī aktivitāte ietver:

  1. Augstākās izglītības personāla mobilitātes vizīte uzņēmumā un uzņēmuma personāla mobilitātes vizīte augstākās izglītības iestādē. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties ar zināšanu un prasmju pārnesās metodi un gūt praktiskas iemaņas. Aktivitātes var būt ļoti dažādas: semināri, nodarbības, kursi, konferences, praktiskās apmācības periodi, īsas prakses utt.
  2. Augstākās izglītības iestādes administratīvā personāla un vispārējā personāla mobilitātes vizītes uz partnerstskolu. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties no partnerinstitūcijas pieredzes un labās prakses un uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā darbā. Galvenā aktivitāte ir īsa vizīte partnerinstitūcijā, ko var apzīmēt ar dažādiem nosaukumiem: īss prakses periods, mācību vizīte, pieredzes apmaiņas vizīte utt.

Periods: 2 dienas – 2 mēneši (LJK ieteicamais vizītes ilgums 4 dienas)

Darbinieks, piesakoties mobilitātei, iesniedz šādus dokumentus:

  • Darbinieku iesniegums;
  • Apstiprinājumu par vizīti vai Ielūguma vēstule no partnerskolas vai iestādes/uzņēmuma.

Erasmus+programmā piedalās 34 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

ERASMUS programmā personālam ir dota iespēja konkursa kārtībā saņemt stipendijas. Eiropas Komisija ir noteikusi maksimāli pieļaujamos stipendiju apjomus atkarībā no partneraugstskolas valsts, vairāk informācijas 2015./2016. gada šeit. 
                                                                          2017./2018. gada šeit

P.S. Stipendija netiek maksāta par ceļošanas dienām, kurās nenotiek darbs vai mācības. 

Jautājumu gadījumā sazināties ar projektu speciālistu erasmusplus[pie]ljk.lv

Atpakaļ