LJK personāla apmaiņa ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Melnkalnes Universitāti

Erasmus+ projekta Nr.: 2016-1-LV01-KA107-022413
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK)
Projekta partneri/iesaistītas organizācijas: Šanhajas Jūrniecības Universitāte, Ķīna (SMU), Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības Fakultāte, Melkalne (UMMF)
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018 (24 mēneši)
 

Iniciatīva, kuras ietvaros projekts tika īstenots: Erasmus+ programmas 1. pamatdarbība (KA1) – augstākās izglītības iestāžu docēšanas un personāla apmācības mobilitāte starp partnerinstitūcijām Programmas Partnervalstīs.
Projekta finansējums: ES Erasmus+ programmas finansējums - 15 020,00 EUR, Valsts budžeta finansējums - 6223 EUR.
Mērķa auditorija: Partnerinstitūciju pasniedzēji un darbinieki.
Galvenās aktivitātes/mobilitātes:
LJK akadēmiskā personālā docēšana SMU un UMMF - 2 mobilitātes uz 7 dienām
SMU un UMMF akadēmiskā personāla docēšana LJK - 2 mobilitātes uz 7 dienām
LJK darbinieku apmācība SMU un UMMF - 2 mobilitātes uz 7 dienām
LJK darbinieku apmācība SMU - 2 mobilitātes uz 9 dienām
SMU un UMMF darbinieku apmācība LJK - 2 mobilitātes uz 7 dienām

Projekta mērķis:
Veicināt ciešāku saikni starp partneru augstskolām, kas, savukārt, palīdzēs apmainīties ar zināšanām, pieredzi un jaunām pasniegšanas metodēm, nodrošinot iespēju uzlabot studiju programmu kvalitāti projekta partneru mācību iestādēs, kā arī veicinās iespējamību nākotne kopīgi izstrādāt starptautiska līmeņa apmācības programmas vai citu pasākumu organizēšanu.

Projekta īstenošanas rezultāti:
Projekta laikā Liepājas Jūrniecības koledža (Saņēmējs) nostiprināja sadarbību ar vienu no pasaules lielākajiem jūrniecības nozares spēlētājiem – Ķīnu, konkrēti Šanhajas Jūrniecības universitāti (SMU). Šanhajas Jūrniecības Universitātē studē ap 5000 pilna laika studentu, strādā ap 200 pasniedzēju, kā arī tā pārvalda divus lielus kravas kuģus, kuri speciāli aprīkoti kadetu apmācībai, tāpēc iespēja sadarboties ar tik lielu Jūrniecības nozares izglītības iestādi LJK ir liels notikums.

Kopumā LJK viesojās 2 SMU pārstāvji (1 docēšanas un 1 apmācību mobilitāte) un 2 LJK pārstāvji 2 mobilitāšu plūsmās apmeklēja SMU (1 docēšanas un 3 apmācību mobilitātes). Projekta partneri veica studiju programmu, mācību metožu un pieeju, kvalitātes vadības sistēmu, jūrnieku kvalifikācijas prakses pieejamības, infrastruktūras un ārējās sadarbības pasākumu (starptautisko projektu) salīdzināšanu. Tika apspriesta arī studentu apmaiņas iespēja praktisko apmācību nolūkos.

V. Dreimanis, salīdzinot abu mācību iestāžu iespējas, uzsvēra, ka teorētisko zināšanu apmācībā Liepājas Jūrniecības koledža var sacensties ar jebkuru tai līdzīgu mācību iestādi, bet prakses nodrošinājuma ziņā Šanhajas Jūrniecības Universitāte var piedāvāt lielākas iespējas. „Ķīnas partneri iegādājušies jaunu sauskravas pārvadājumu kuģi, kurš ir speciāli aprīkots, lai nodrošinātu kvalitatīvu topošo jūras virsnieku apmācību, sniedzot tiem vajadzīgās praktiskās prasmes un iemaņas, kas ļauj iegūt nepieciešamo kvalifikāciju karjeras uzsākšanai jūrā. Mācību kuģis ir aprīkots ar papildus komandtiltiņu, iekštelpās izbūvētas klases un dzīvojamās telpas 160 studentiem.”
Apkopojot brauciena rezultātus, V. Dreimanis uzsvēra, ka Erasmus+ mobilitāte ir pedagogu un studentu iespēja dalīties pieredzē un redzēt citas - gan teorētisku, gan praktisku nodarbību pasniegšanas metodikas. „Taču galvenais protams ir kontaktu dibināšana un iespēja nodrošināt ar praksi Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņus,” uzsvēra V. Dreimanis.

Mobilitāte uz tālo Ķīnu ļāva iepazīt arī Ķīnas kultūru, „Ķīna ir kontrastu zeme. Tur līdzās ir gan senais, gan laikmetīgais. Īpaši pārsteidz daudzlīmeņu autoceļi un infrastruktūra. Šanhajas Jūrniecības Universitāte atrodas tālu no pilsētas centra un lidostas, bet pateicoties metro un vilcienu ceļu tīklam, bija viegli tikt līdz universitātei. Ķīnieši mūs uzņēma labi, bija ļoti atsaucīgi un laipni. Vizītes programmā bija iekļauti arī vairāki kultūras pasākumi” stāstīja J. Zalomova.

Tāpat, Ķīnas partneriem šī vizīte ļāva labāk iepazīt Eiropu, Baltijas valstis un pavisam atšķirīgu kultūru.  Asoc. prof. Sjamin Zen par mobilitāti stāstīja: “Kuģniecība ir starptautisks bizness. Jūrnieki ceļo pa visu pasauli un sadarbojas ar dažādu valstu iedzīvotājiem. Kā jūrniecības tehnoloģiju pasniedzējs es bieži mudinu savus studentus komunicēt ar ārzemniekiem, lai uzlabotu angļu valodas zināšanas un iepazītu atšķirīgas kultūras. No otras puses, es esmu par to, lai universitāte piedāvātu saviem studentiem vairāk iespēju piedalīties starptautiskās aktivitātēs. Tāpēc uzzinājis par šo projektu, es nevilcinoties pieteicos dalībai mobilitātē. Tā bija mana pirmā viesošanās Latvijā. Uzzināju, ka Liepājas Jūrniecības koledža ir lielākā un vecākā jūrniecības mācību iestāde Latvijā, tāpat kā SMU Ķīnā. STCW konvencijas un kodeksa starptautisko prasību dēļ iestādēm ir daudz kopīga, piemēram, mācību standarti un kursu plāni, kas ir labs pamats studentu apmaiņai un kopīgas pētniecības uzsākšanai, neatkarīgi no lielā attāluma starp valstīm, kas ļoti priecē.”

Jūras zinātņu profesors Čaodzieņ Ši uzsvēra, ka mobilitāte daudz ieguldījusi personīgajā attīstībā. Tas papildinājusi viņa starptautisko pieredzi, paplašinājusi kontaktu loku starptautiskā mērogā, kā arī izveidoja saikni starp LJK un SMU, kas kalpos par pamatu sadarbībai nākotnē. “Man tika dota ļoti jauka iespēja piedalīties apmācībās un pieredzes apmaiņā, apmainīties ar labo praksi ar Liepājas Jūrniecības koledžas akadēmisko personālu un apkopot noderīgu informāciju turpmākai attīstībai. Man bija liels prieks popularizēt manis pārstāvēto universitāti Eiropā un Latvijā.”

Projekta gaitā Liepājas Jūrniecības koledža nostiprināja sadarbību arī ar vienu no ES kandidātvalstīm – Melnkalni, konkrēti Melnkalnes universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāti (UMMF). 2 LJK pārstāvji viesojās UMMF (1 docēšanas un 1 apmācību mobilitāte) un 2 UMMF pārstāvji apmeklēja LJK (1 docēšanas un 1 apmācību mobilitāte). Projekta partneri veica studiju programmu, mācību metožu un pieeju, kvalitātes vadības sistēmu, jūrnieku kvalifikācijas prakses pieejamības, infrastruktūras un ārējās sadarbības pasākumu (starptautisko projektu) salīdzināšanu.

E.Dimza par viesošanos Kotoras Jūras fakultātē stāstīja: “Kopējā pieredze mobilitātes laikā viennozīmīgi ir pozitīva un vērtēju to kā izglītojošu un noderīgu ne tikai profesionālajā ziņā, bet arī personiskajā pieredzē. Konstatēju, ka Melnkalnes Universitātes Jūras fakultātes studenti mācību procesa laikā neiziet jūras praksi, kā tas ir Latvijas jūrniecības izglītības iestādēs, to skaitā arī Liepājas Jūrniecības koledžā, kas ir salīdzinoši liels trūkums studentu sagatavošanā. Mācību procesa laikā, kas ir pilni trīs gadi, studenti iegūst pārsvarā teorētiskas zināšanas, ja neņem vērā fakultātes modernos trenažierus un labi ierīkotās auditorijas praktisko uzdevumu veikšanai, kas iegādāti pateicoties iepriekšējiem projektiem ar Norvēģu ofšora instancēm. Iesaku visiem pedagogiem un personālam izmantot jebkuru atbilstošu Erasmus+  programmas mobilitāti, lai gūtu iespēju pilnveidoties profesionālajā un garīgajā ziņā, jo cilvēka prāts ir kā laistāma puķe – tam ir jāsniedz jaunas zināšanas, lai tas “ziedētu”.”

Savukārt N.Upenieks par pieredzi Melnkalnē stāstīja: “Man šī mobilitāte bija ļoti noderīga, jo varēju salīdzināt dažādas jūrniecības mācību iestādes, tikties ar mācībspēkiem un iegūt informāciju par viņu mācību metodēm, kas ļaus turpmāko mācību procesu padarīt daudzveidīgāku un interesantāku. Tā kā Melnkalnes Universitātes Jūrniecības fakultāte nodrošina apmācību vadības līmenī (Management level), bet Liepājas Jūrniecības koledža darbības līmenī (Operational level), tad bija interesanti salīdzināt atšķirības mācību programmās. Saviem kolēģiem, kuri vēl apsver domu, pieteikties vai nepietiekties kādā no mobilitātēm, iesaku noteikti pieteikties, jo katra mobilitāte ir savādāka. Katrā mācību iestādē ir iespēja tikties ar dažādiem cilvēkiem, dažādiem pasniedzējiem, kuriem katram ir savs unikāls pasniegšanas veids un sava izveidota mācību programma. Dodoties mobilitātē ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru, iepazīt interesantus cilvēkus un nodibināt vērtīgus kontaktus. Manuprāt, pats galvenais pasniedzēja darbā ir attīstīties un progresēt, kā arī sekot līdzi jaunākajām tendencēm Eiropā un pasaulē. Erasmus+ programma nodrošina ļoti vērtīgu mācību un sevis pilnveidošanas procesu, kas noteikti atspoguļojas mācību pasniegšanas kvalitātē un rezultātos.”

Asist. prof. Senka Šekularac-Ivoševic un Željko Pekič par savu mobilitātes pieredzi Latvijā stāsta, ka “mobilitātes ietvaros izdevās nodibināt veiksmīgu sadarbību un kontaktu ar LJK personālu, apspriežot abās iestādēs pielietoto mācību saturu, pasniegšanas metodes un materiālus, rīkus. Šī pieredze sniegusi ieskatu vēl vienas, līdz šim mazāk iepazītas ES valsts jūrniecības izglītības standartos un devusi vērtīgas atziņas, pieredzi.”

Projekta laikā izstrādātajā salīdzinājumā starp LJK un SMU iestāžu pārstāvji konstatējuši, ka programmu saturs ir samērā līdzīgs un, ka starp iestādēm būtu iespējama īslaicīga studējošo apmaiņa, tāpēc sadarbība tiek plānota arī nākotnē, turpmāk mobilitāšu projektos iesaistot arī studentus. Savukārt LJK un UMMF vēlas turpināt sadarbību, vairāk koncentrējoties uz personāla apmaiņu docēšanas un kopējas pētniecības nolūkos.

 LJK turpina strādāt pie iestādes internacionalizācijas un globāli orientēta mācību satura veidošanas, iesaistoties projektos ar partneriem no dažādām valstīm, t.sk. ārpus ES robežām.

Publicētas ziņas par projekta notikumiem
2016.
Vīzite uz Šanhajas Jūrniecības Universitāti šeit un RietumuRadio šeit
Topošiem jūrniekiem būs iespēja praktizēties Šanhajā 
2017.
LJK personāla mobilitāte Melnkalnes Universitātes Jūras fakultātē Kotorā Erasmus+ ietvaros  Fotogalerija šeit
Šanhajas Jūrniecības Universitātes pasniedzēju vizīte uz Liepāju šeit
Profesori no Ķīnas apmāca topošos jūrniekus
Shanghai Maritime University Organizes Staff Exchanges with Liepaja Marine College
2018.
Jūrnieks Nr.1 2018  20.lpp "Profesori no Ķīnas apmāca topošos jūrniekus"
LJK viesojas un lekcijas pasniedz pārstāvji no Melnkalnes
Jūrniecības koledža turpinās sadarbību ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti
Implementation of the mobility program of Kotor Maritime Faculty of Montenegro and Liepaja Marine College of Latvia
LJK personāla apmaiņa ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Melnkalnes Universitāti

Saziņa ar projekta vadītāju erasmusplus(pie)ljk.lv

Atpakaļ