KONKURSS - JŪRSKOLAS KUĢU MEHĀNIĶU PROGRAMMAS AUDZĒKŅU PRAKSE SPĀNIJĀ

 

Pilngadīgi (vismaz 18 gadus veci) 3.kursa un 4.kursa kuģu mehāniķu programmas jūrskolas audzēkņi aicināti pieteikties dalībai prakses mobilitātē uz Spāniju, Malagu, kur plānotas 3 nedēļu apmācības Erasmus+ projekta (Nr. 2018-1-LV01-KA102-046883) “LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens” ietvaros.

Mobilitātes uzņemošā iestāde un organizators:   EUROMIND PROJECTS SL (Spānija, Malaga, www.euromind.es). Prakse notiks kuģu/laivu remontdarbu veikšanas uzņēmumos.

Tiks nodrošinātas prakses vietas kuģu/laivu tehniskās apkopes un remontdarbu uzņēmumos. Audzēkņi gūs praktisko pieredzi, apgūs un pilnveidos prasmes veikt nelielu kuģu un laivu iekārtu un mehānismu apkopi un uzturēšanu tehniskajā kārtībā, pielietot kuģu mehāniķa darbā izmantojamos instrumentus, strādāt ar remontdarbu dokumentāciju, ekspluatēt enerģētiskās, mehāniskās un elektriskās iekārtas un sistēmas u.c. uzdevumus.

Prasības  kandidātiem:

  • vismaz 18 gadus vecs;
  • jūrskolas 3. vai 4. kursa kuģu mehāniķu programmas audzēknis;
  • labas sekmes (obligāti sekmīgs);
  • labas angļu valodas zināšanas – tiks organizētas Skype intervijas ar starpniekorganizāciju un prakses uzņēmumu, komunikācija darba vietā – angļu valodā;
  • nav akadēmisku, finansiālu parādu

Mobilitātes laiks:  2019. gada 3. februāris  – 2019. gada 23. februāris (+ 2 ceļošanas dienas)

Pieejamo vietu skaits:   4

Izmaksas: Dalībniekiem tiks segti ceļa un vietējā transporta izdevumi, iegādāta apdrošināšana, segtas ēdināšanas un izmitināšanas izmaksas, paredzēto kultūras aktivitāšu izmaksas.

Lai pieteiktos konkursam jāiesniedz:

- pieteikuma anketa (šeit), aizpildīta angļu valodā;

- motivācijas vēstule angļu valodā, kas adresēta “To euroMind Projects S.L. and placement company” un apraksta jūsu pieredzi, izglītību, kāpēc dalība jums ir svarīga, ko iegūsiet no prakses;

- CV pēc Europass formas angļu valodā (var sagatavot šeit: https://europass.cedefop.europa.eu/en/home.)

- sekmju izraksts (var pasūtīt 104. kab.) par pēdējo mācību gadu un tekošo semestri (2017.-2018.g.);

 

Pieteikšanās laiks: no 31.10.2018 līdz 10.12.2018.

Iesniegt pieteikumu, motivācijas vēstuli un CV var elektroniski, sūtot uz erasmusplus@ljk.lv vai iesniegt personiski LJK 103.kab., Uliha iela 5, Liepājā.

                                                                                                                                                                                

 

Informācijai: K.Zariņa Projektu speciāliste, erasmusplu(pie)ljk.lv (103.kab.)

Atpakaļ