ERASMUS

LJK ERASMUS2015. gada sākumā Liepājas Jūrniecības koledža saņēma Erasmus Augstākās Izglītības Hartu. Erasmus Augstākās Izglītības Harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus+ programmu finansē Eiropas Komisija (EK). Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu pieejama www.viaa.gov.lv un http://ec.europa.eu/ 

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUACATION 2014-2020

 

Atpakaļ