Tukumā stāsta par Liepājas Jūrniecības koledžu

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.
Jūrskolas audzēknis Damars Putrašēvics karjeras dienas dalībniekiem stāsta par mācību iestādes formas tērpu un tā atšķirības zīmēm.
 
24. janvārī Liepājas Jūrniecības koledžas metodiķe Gita Girņus kopā ar audzēkņiem Kristapu Uzticu, Damaru Putrašēvicu, Daniēlu Gerdu Šalmu un Normundu Dinsbergu pārstāvēja mācību iestādi karjeras dienā „Atnāc un uzzini!”, kas notika Tukuma 2. vidusskolā.
 
Tukuma, Engures un Jaunpils novada pamatskolu un vidusskolu vecāko klašu skolēni tikšanās laikā ar koledžas pārstāvjiem varēja uzzināt gan par mācību, gan prakses iespējām, ko piedāvā Liepājas Jūrniecības koledža, kā arī varēja praktiski pārbaudīt savas prasmes uzvelkot hidrotērpu, ko palīdzēja izdarīt koledžas audzēkņi.
 
Šāda Karjeras diena Tukumā notiek katru gadu un to apmeklēja Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu 8. - 12. klašu skolēni, kuriem šajā dienā bija iespēja tikties ar profesionālo vidusskolu, tehnikumu, koledžu, augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai prezentācijās, izstādē, meistarklasēs un individuālās sarunās noskaidrotu par sev interesējošo profesiju, nodarbošanās veidu un studiju programmu apguvi pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas. Karjeras dienas "Atnāc un uzzini!" pasākumu organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma 2. vidusskola.
 
Savukārt š. g. 12. aprīlī plkst. 12.00. Liepājas Jūrniecības koledžā notiks Atvērto durvju diena, kad ikviens interesents varēs apskatīt gan mācību iestādi, gan uzzināt papildu informāciju par koledžas piedāvātājam mācību programmām.
 
Jauniešiem ar pamatskolas izglītību Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskola piedāvā akreditētas profesionālās izglītības programmas mehāniķa un kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai.
 
Jauniešiem ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību Liepājas Jūrniecības koledža piedāvā akreditētas pilna un nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas mehāniķa, kuģu vadītāja un loģistikas speciālista kvalifikācijas iegūšanai.
 
Vienlaikus ar pamatstudijām koledža īsteno profesionālās pilnveides izglītības  programmas un tālākizglītības programmas studentu un jūrniecības speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanai un kompetences uzturēšanai atbilstoši IMO un STCW konvencijas prasībām un normatīviem dokumentiem.
 
Liepājas Jūrniecības koledžai ir sava laivu bāze, dzinēju remontu darbnīca un mācību kuģis, kur topošie jūrnieki iziet praktiskās apmācības. Kopumā Liepājas Jūrniecības koledžā mācās vairāk kā 1000 izglītojamo. Koledžai ir studentu viesnīca.
 
Liepājas Jūrniecības koledžā strādā kvalificēti mācību spēki, kas nodrošina zināšanu apguvi augstā līmenī. Koledža, sniedzot profesionālo izglītību un tehnisko apmācību, ikvienam kursantam nodrošina maksimālas izaugsmes iespējas savā specialitātē.
 
Pēc koledžas beigšanas absolventi var turpināt studijas citās augstākās mācību iestādēs, turpināt strādāt uzņēmumos, kuros bijuši praksē, vai citos uzņēmumos savā iegūtajā specialitātē.
 
ERASMUS+
Kopš 2014. gada Liepājas Jūrniecības koledža aktīvi piedalās Erasmus+ studentu apmaiņas programmā un veiksmīgi sadarbojas ar jūrniecības institūcijām un jūrniecības nozares uzņēmumiem Rumānijā, Polijā, Vācijā, Lietuvā, Bulgārijā, Spānijā, Portugālē, Itālijā, Nīderlandē, Ķīnā, Melnkalnē, Norvēģijā, Somijā un citās valstīs, kas veicina koledžas personāla profesionālo izaugsmi un ļauj nodrošināt pilnvērtīgu, kvalitatīvu praksi koledžas studentiem ārvalstīs mācību mobilitātes ietvaros.
 
Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
 
Atpakaļ