Topošie loģistikas speciālisti piedalās Erasmus + apmaiņas programmā

No Liepājas Jūrniecības koledžas pirmo reizi jauniešu apmaiņas programmā Erasmus + piedalās loģistikas specialitātes (L11A) audzēknes. Līdz šim, izmantojot Erasmus + sniegtās iespējas, praksi Portugālē izgājuši gan topošie stūrmaņi, gan kuģu mekāniķi. Taču tagad trīs pirmā kursa loģistikas specialitātes studentes Anita Biliņeca, Tatjana Šarija, Anete Vugule devušās uz Spāniju, kur no 31.maija līdz 29.jūlijam iziet praksi Madridē. Pirms došanās ceļā jautājām meitenēm, ko viņas cer iegūt prakses laikā un kādi ir nākotnes plāni pēc koledžas pabeigšanas.

Anita nolēmusi pieteikties studentu apmaiņas programmai, jo cer iegūt labu pieredzi, kas noderēs nākotnē. Meitene uzskata, ka loģistika ir starptautiska profesija, kur nepieciešamas gan valodu zināšanas, gan labas komunikācijas prasmes, lai sazinātos ar citiem ārvalstu kravu pārvadātājiem un tāpēc nolēmusi, ka šī iespēja bija jāizmanto. “Tas varētu noderēt stājoties darbā, jo darba devējs redzēs, ka man jau ir darba pieredze kādā no ārvalstu kompānijām,” piebilst Anete.

Arī Tatjana piekrīt Anitai un piebilst, ka tas būs ļoti interesanti paskatīties kā prakse norit ārvalstīs, satikties ar jauniem cilvēkiem un iepazīt citu valsti.

Savukārt Anete uzskata, ka dalība apmaiņas programmā ir liela iespēja pilnveidot sevi un arī cer, ka praksē apgūtais palīdzēs tālāk dzīvē uzsākot patstāvīgas gaitas. “Tā būs mana pirmā darba pieredze,” nosaka Anete un piebilst, “cerams, ka tur mums būs dažādi darba uzdevumi un būs iespēja paskatīties kā strādā loģistikas firmas ārvalstīs, izvērtēt un salīdzināt.”

Uz jautājumu - ko meitenes darīs pēc mācību pabeigšanas Liepājas Jūrniecības koledžā, Anita atbild, ka tas būšot atkarīgs no darba iespējām. “Iespējams, man izdosies dabūt darbu jau tajā firmā Latvijā, kurā es iziešu praksi, un, tad man vajadzēs domāt, ko darīt tālāk -  turpināt mācības vai sākt strādāt un bakalaura diplomu iegūt neklātienē.” Meitene stāsta, ka viņai nebūtu tik būtiski kādā transporta uzņēmumā strādāt, jo patīkot gan autotransports, gan gaisa un jūras transports. “Galvenais, ka tas ir saistīts ar manu jomu un es neizniekoju savu laiku šobrīd mācoties par loģistikas speciālistu,” uzsver Anita. 

Savukārt Tatjana priekšroku dotu pārvadājumiem pa jūru, jo uzskata, ka strādāt ar jūras transportu saistītos uzņēmumos tomēr būtu interesantāk. Taču līdzīgi kā Anita, arī Tatjana, runājot par darba iespējām, cer uz sadarbību ar darba devēju jau prakses laikā. “Ja atradīšu darbu, tad strādāšu, jā nē, tad mācīšos tālāk,” nākotni ieskicē Tatjana un nosaka, ka tas būšot atkarīgs no tā, kur Latvijā izdosies iziet praksi.

Arī Anete ir līdzīgās domās, “Ja pēc skolas pabeigšanas man izdosies atrast labu darba vietu, tad es sākšu strādāt un mēģināšu darbu apvienot ar mācībām neklātienē.” Atbildot uz jautājumu, kur vēlētos strādāt nākotnē, Anete uzskata, ka arī viņai interesantāk būtu strādāt ar pārvadājumiem pa jūru, jo tas būtu tuvāk viņas specialitātei, jo izvēlējusies mācīties tieši jūrniecības koledžā.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ