Topošie kuģu mehāniķi iziet praksi Maltā

Topošie kuģu mehāniķi (no kreisās Dmitrijs Dermenži, Nikolajs Ivanovs, Deniss Bracjuks, Kirils Studeņņikovs) atzīst, ka dodoties praksē vēlējušies gan iepazīt citas valsts kultūru, gan papildināt savas angļu valodas zināšanas un profesionālās prasmes.

Izmantojot Erasmus+ programmas projekta „Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse” sniegtās iespējas, Jūrskolas trešā kursa kuģu mehāniķu programmas audzēkņi Nikolajs Ivanovs, Deniss Bracjuks, Kirils Studeņņikovs un Dmitrijs Dermenži izgāja praksi Maltas pilsētā Mostā (28.08.– 10.09.2017.), kur kā kadeti praktizējās uz nelielām laivām/jahtām, lai papildinātu savas zināšanas izvēlētajā specialitātē.

Pirms došanās uz Maltu Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciālistes un pasniedzēji jauniešiem stāstīja kā rīkoties konkrētās situācijās ārvalstīs, informēja par procedūrām, kas jāievēro lidostās, kā arī iepazīstināja ar citu Erasmus+ programmas dalībnieku pieredzi. Tāpat tika sagādātas biļetes, izmaksāti uzturēšanas līdzekļi un izsniegta detalizēta brauciena programma, kā arī tika sniegta informācija par organizāciju „Paragon Europe”, kas koordinēja jauniešu uzņemšanu Maltā.

Pēc atgriešanās Deniss Bracjuks pastāstīja, ka Erasmus+ programmas prakses mobilitātē piedalījies, jo gribējis gūt praktisku pieredzi profesijā, apskatīt Maltas skaistākās vietas, iepazīt tās kultūru un papildināt angļu valodas zināšanas. Deniss atzīst, ka bez iegūtajām angļu valodas zināšanām, iemācījies arī praktiskas lietas, kas lieti noder strādājot uz jahtām un nelielam laivām. „Es iemācījos veikt gan laivas elektrouzlādi, gan kā to uzpildīt ar degvielu,” stāsta D. Bracjuks. „Maltā ir ļoti skaista arhitektūra un daba. Man, kā topošam jūrniekam ļoti patika Vidusjūra ar tās ļoti sāļo un dzidro ūdeni. Esot tālu prom no mājām, es uzzināju, kā ir dzīvot pieauguša cilvēka dzīvi - bez vecāku palīdzības un gādības. Iesaku visiem piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātes programmā. Tas palīdzēs kļūt pastāvīgākiem un atklāt daudz jauna par sevi,” ar prakses laikā gūtajām atziņām dalās D. Bracjuks.

Savukārt Dmitrijs Dermenži stāsta, ka aģentūras „Paragon Europe” pārstāvji jauniešus sagaidījuši jau lidostā un pēc tam nogādājuši dzīvesvietā, kā arī informējuši par prakses norises kārtību. „Ja mums bija vajadzīga jebkāda palīdzība, „Paragon Europe” pārstāvji un Jūrniecības koledžas projektu speciālistes vienmēr mums palīdzēja,” stāsta Dmitrijs. Jaunietis atzīst, ka, dodoties praksē, vēlējies iepazīt citas valsts kultūru, ģeogrāfiju un papildināt gan savas profesionālās iemaņas, gan angļu valodas zināšanas. Topošais jūrnieks, bez angļu valodas zināšanām, apguvis arī motorlaivas vadīšanas un apgādes prasmes. „Mani pārsteidza Mostas skaistā arhitektūra, kā arī neierasti sāļā un dzidrā Vidusjūra, kura, atšķirībā no Baltijas jūras, strauji kļūst dziļa jau pie paša krasta,” iespaidos par piedzīvoto dalās Dmitrijs. Arī viņš norāda, ka apguvis patstāvīgas dzīves iemaņas, jo par sadzīvi bijis jārūpējas pašam bez vecāku atbalsta. „Kļuvu patstāvīgāks,” secina Dmitrijs.

Savukārt Kirils Studeņņikovs stāsta, ka ierodoties uz jahtas, vispirms kapteinis iepazīstinājis ar komandu, bet pēc tam visi strādājuši, lai izietu atklātā jūrā un dotos uz Gozo salu. Savukārt vecākais mehāniķis mācījis siet jūras mezglus un kā apkalpot jahtas dzinēju. „Kad mēs iegājām motortelpā, viņš sāka stāstīt par dzinēju, kā tas darbojas, kā to pārbaudīt pirms palaišanas. Mēs pārbaudījām dzinēja mehānismus un eļļas līmeni. Komandas biedri mums mācīja kā pareizi pietauvoties, kā komunicēt ar klientiem, jo mēs strādājām uz kruīzu jahtas. Iemācījāmies strādāt kā īsta komanda,” stāsta K. Studeņņikovs.

Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste Jekaterina Zalomova informē, ka projekta ietvaros 2018. gadā vēl diviem audzēkņiem būs iespēja iziet praksi Maltā. Viņa norāda, ka jaunieši projekta laikā gūst praktisko pieredzi, uzlabo savas angļu valodas zināšanas un saskarsmes prasmes. Jaunieši kļūst patstāvīgāki, jo daļai no viņiem, šī ir pirmā pieredze ārvalstīs. Topošie jūrnieki pilnveido profesionālo izaugsmi, kā arī uzlabo spējas strādāt komandā un starptautiskā vidē, kas jūrnieka profesijā ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa.

Uzziņai:

No 01.06.2016. – 31.05.2018 Liepājas Jūrniecības koledža īsteno Erasmus+ projektu „Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse”.

Galvenās aktivitātes:

2016.gadā astoņi Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi izgāja četrpadsmit dienu praksi uz kuģa „Seestern”, burājot Baltijas jūras ūdeņos. Audzēkņi tika sadalīti divās grupās, katru grupu pavadīja koledžas darbinieks. Regatē Ķīle-Liepāja-Ķīle piedalījās arī Vācijas jaunieši, kuriem bija iespēja apmeklēt koledžu un Liepāju. Kopumā abām grupām burāšanas tūre notika no 2016.gada 21. jūlija līdz 24. augustam.

2017-2018. gadā astoņi Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu četrpadsmit dienu prakse Maltā uz GOZO Channel kuģiem.

Projekta finansējums: 35 630,00 EUR. (Erasmus+ programmas līdzekļi)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.tel.:26591363

Atpakaļ