Stāsta par prakses iespējām un apsveic stipendiātus

„LSC Shipmanagment”  administratīvā direktore Ilze Stangaine (no kreisās) un flotes personāldaļas direktore Sanita Žurzdina apsveic Vladimiru Saviku ar stipendijas iegūšanu

Liepājas Jūrniecības koledžā 12. oktobrī bija ieradušās SIA „LSC Shipmanagment” pārstāves. Uzņēmuma administratīvā direktore Ilze Stangaine un flotes personāldaļas direktore Sanita Žurzdina pastāstīja gan par prakses un darba iespējām, ko piedāvā uzņēmums, gan par nākotnes plāniem, kā arī apsveica visus koledžas un jūrskolas audzēkņus ar jaunā mācību gada uzsākšanu un katram uzdāvināja īpaši sarūpētu jūrnieku kladi, kur pierakstīt iegūtās zināšanas. Bet īpašu apsveikumu saņēma divi Liepājas Jūrniecības koledžas topošie mehāniķi Vladlens Saviks (M-31A) un Vladimirs Saviks (M-31A).

AS „Latvijas kuģniecība” informē, ka stipendijas šogad pavisam ieguvuši septiņi jūrniecību studējošie jaunieši gan no Latvijas Jūras akadēmijas (LJA), gan no Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK), kas izturējuši Latvijas kuģniecības un „Vītolu fonda” konkursu. Kopējais stipendiju fonds ir 25 800 eiro un katrs stipendiāts saņem 300 eiro mēnesī visa mācību gada garumā.

AS „Latvijas Kuģniecība" ziņo, ka uzņēmuma stipendiju programmas mērķis ir piesaistīt labākos jaunos jūrniecības industrijas talantus, lai  piesaistītu tos darbam uz uzņēmuma kuģiem vai birojā. Ar stipendijas palīdzību Latvijas Kuģniecība katru gadu izsaka atzinību visizcilākajiem studentiem, piešķirot viņiem naudas balvas.

Latvijas Kuģniecības valdes priekšsēdētājs Roberts Kirkups paudis cerību, ka stipendijas atvieglos studentu dzīvi un palīdzēs sasniegt labākus studiju rezultātus, lai kādu dienu stipendiāti varētu nēsāt Latvijas Kuģniecības uniformu.

Bet nodibinājuma „Vītolu fonds” valdes loceklis Artūrs Dzenis uzsvēris, ka Latvijas Kuģniecību un Vītolu fondu vieno kopīgi mērķi un vērtības – izglītība ir viens no stūrakmeņiem veiksmīgai sabiedrības un ekonomikas izaugsmei un apsveicis visus, kuri turpmāk varēs sevi dēvēt par Latvijas Kuģniecības stipendiātiem.

Stipendijai varēja pieteikties Latvijas augstskolu pēdējā kursa studenti ar labām un teicamām sekmēm, kuri bijuši praksē uz kāda no Latvijas Kuģniecības meitas kompānijas SIA „LSC Shipmanagement” tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem ne mazāk kā četru mēnešu garumā.

SIA „LSC Shipmanagment” veic kuģu tehnisko vadību un nodrošina efektīvu un drošu kuģu ekspluatāciju, piedāvā konsultācijas kuģu jaunbūvju projektu izstrādē un kuģu tehniskā stāvokļa novērtēšanā, kā arī komplektē apkalpes naftas tankkuģiem un ķīmiskiem tankkuģiem. Šobrīd „LSC Shipmanagment” tehniskajā pārraudzībā ir 25 moderni tankkuģi.

No aptuveni 700 jūrnieku lielā personāla vairāk nekā 90% ir tieši no Latvijas. Balstoties uz ilggadēju pieredzi kvalitatīvas un veiksmīgas kuģu apkalpes nodrošināšanā, „LSC Shipmanagement” piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu, motivējošu prēmiju sistēmu, kā arī plašas izaugsmes iespējas jauniem, ambicioziem un kompetentiem jūrniekiem vadšos amatos, kā arī kvalificētam ierindas sastāvam uz uzņēmuma tehniskajā vadībā esošoiem mūsdienīgiem naftas un ķīmisko kravu kuģiem.

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ