Spodrības mēnesī piedalāmies Lielajā talkā un stādām rododendrus

Talkas laikā koledžas audzēkņi notīrīja un nokrāsoja bijušo jūrskolotāju Kristiāna Johana Dāla un Alfrēda Dāla kapa vietas nožogojumu.

Lai sekmētu Liepājas pilsētas teritorijas sakopšanu, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides un veselības daļa aicināja ikvienu Liepājas iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā. Atsaucoties aicinājumam, arī Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi, pasniedzēji un darbinieki, nodrošinājušies ar maisiem, darba cimdiem un grābekļiem, sakopa gan pašvaldības iedalītās teritorijas Ezermalas ielā un Zirgu salā, gan koledžas un dienesta viesnīcas teritorijas.

Liepājas Jūrniecības koledžas metodiķe Gita Girņus, kas bija pasākuma koordinatore, talciniekus jau iepriekš bija sadalījusi vairākās grupās, lai paspētu sakopt visas plānotās teritorijas. Talcinieki sagrāba pērnās lapas un sakopa koledžas Laivu bāzes teritoriju. Savukārt tie talcinieki, kas strādāja koledžas teritorijā, izzāģēja nokaltušos košumkrūmu un koku zarus, savāca pērnās lapas, sakopa puķu dobes, kā arī nomazgāja logus un sakopa iekštelpas. Lielā tīrīšana tika noorganizēta arī dienesta viesnīcā, kur jaunieši sakopa gan viesnīcas teritoriju, gan atbrīvoja pagrabu no nevajadzīgiem krāmiem.  

Nozīmīgu darbu šajā talkā veica arī tie talkotāji, kas sakopa Liepājas Jūrniecības koledžas bijušo jūrskolotāju Kristiāna Johana Dāla un Alfrēda Dāla kapavietas Ziemeļu kapsētā. Talkotāji ar metāla sukām notīrīja sūnas no kapakmeņiem un nožogojuma un nokrāsoja nožogojumu ar melnu krāsu, kā arī nogrāba pērnās lapas un izlīdzināja zemi ap apbedījuma vietām un nolika ziedus.

Kā zināms, Liepājā no 3. aprīļa tika izsludināts Spodrības mēnesis, kas turpināsies līdz aprīļa beigām. Liepājas Jūrniecības koledžas Pašpārvaldes pārstāvji jau 11. aprīlī Jūrmalas parka gājēju celiņa malā iestādīja rododendrus, lai padarītu parku vēl krāšņāku. Šie košumkrūmi pavisam drīz atvērsies pirmajai pavasara ziedēšanai, priecējot ikvienu parka apmeklētāju. Stādi tika iegādāti kokaudzētavā "Īve".

Lielajā talkā kopumā piedalījās vairāk kā 300 Liepājas Jūrniecības koledžas pārstāvju un pēc kārtīgas pastrādāšanas ikviens varēja stiprināties ar siltu zupu, ko pasniedza kafejnīcas “Kadets” jaukās pavāres.

Indra Grase,  koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ