Ja skolotāja darbs patīk, tad patīk viss, kas ar to saistīts

Skolotājai Tatjanai Utrobinai ir liela interese par savu specialitāti. Viņa saka, ka izmanto katru iespēju, lai iegūtās zināšanas pēc tam dotu saviem audzēkņiem.

Vizītkarte:

Tatjana Utrobina 1980.gadā beigusi mācības Kaļiņingradas Valsts universitātē, kur studējusi Ķīmijas – bioloģijas fakultātē, iegūstot bioloģes, ķīmijas un bioloģijas pasniedzējas kvalifikāciju. 2010.gadā T. Utrobina pabeigusi studijas Liepājas Universiātes Pedagoģijas fakultātē, iegūstot izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā. No 1980.gada līdz 1987.gadam strādājusi Svetlogorskas vidusskolā par  pasniedzēju. No 1988.gada strādā Liepājas Jūrniecības koledžā par pasniedzēju.


Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēja Tatjana Utrobina Latvijas Jūrniecības gada kopsapulcē, kas notiks šā gada 28.martā, saņems Latvijas Jūrniecības savienības pateicību par ieguldījumu izglītības darbā. Skolotājai ir liela interese par savu specialitāti, viņa saka, ka izmanto katru iespēju, lai iegūtās zināšanas pēc tam dotu saviem audzēkņiem.

„Kad es mācījos skolā, man bija ļoti labi pasniedzēji, kas vienmēr centās, lai katra stunda būtu ne tikai izglītojoša, bet arī interesanta. Es cenšos stundu sagatavot un pasniegt tā, lai jauniešiem būtu interesanti klausīties. Līdz ar to viņi arī labāk iemācās jauno vielu,” Stāsta T.Utrobina. To, ka skolotāja ir aizrautīga savā darbā un strādā no sirds, atzīst arī viņas audzēkņi. T.Utrobina ir viena no tiem koledžas pasniedzējiem, par kuru audzēkņi saka: vienmēr smaidīga un atsaucīga, bet stingra. Aicinot audzēkņus raksturot pasniedzēju, jaunieši cits caur citu sauc, ka skolotāja ir zinoša, ļoti labi pasniedz savus priekšmetus, rūpējas par viņu nākotni un dod visu maksimālo informāciju, kuru nākotnē viņi varētu izmantot savā profesionālajā darbībā. Kāds norāda, ka viņam eksāmenā būšot desmitnieks, jo skolotāja esot ļoti laba. Vēl kāds piebilst, ka klasē visiem ir jānēsā formas, jābūt savāktiem, ja nebūsi noskaņojies darbam, klasē vari nenākt. Bet skolotāja ir ļoti superīga, nosaka vēl kāds, kuram visi piekrīt.
 

Skolas gados T. Utrobinas sapnis bija savu profesiju saistīt ar jūru. „Man ļoti patīk jūra. Vēl tagad atceros, kā pusaudzes gados Svetlogorskā stāvu jūras krastā un domāju, ka savu dzīvi un profesiju vēlētos saistīt ar jūru.” Kaut viņas profesija nav tieši saistīta ar jūrnieka profesiju, bet pedagoģiju, T. Utrobija uzskata, ka savu sapni īstenojusi, jo vairāk nekā 30 gadus strādā par pasniedzēju Liepājas Jūrniecības koledžā un topošajiem jūrniekiem māca gan ķīmiju, gan jūras vides aizsardzības mācību. „Pēc tam, kad es no Svetlogorskas pārcēlos uz Liepāju, es gribēju strādāt tikai un vienīgi Liepājas Jūrniecības koledžā. Man pat nebija tādas domas, ka varētu strādāt kādā citā mācību iestādē,” stāsta T. Utrobina. Ivars Virga, kas tolaik bijis direktora vietnieks, teicis, ka mācību iestādei vajadzīga otra ķīmijas skolotāja un uzaicinājis viņu šeit strādāt, par ko bijusi ļoti priecīga. Tolaik paralēli ķīmijas stundām, pasniedzēja vadījusi arī fakultatīvās nodarbības. „Ļoti interesants priekšmets bija ģimenes attiecību psiholoģija. Jauniešiem patika un, neņemot vērā to, ka klasē bija tikai puiši, mēs runājām gan par mīlestību, gan cilvēku savstarpējām attiecībām,” atceras pasniedzēja.

„Gadu ir pagājis daudz,” saka T. Utrobina. „Tagad jau mani bijušie absolventi šeit strādā par skolotājiem, piemēram Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs Mihails Mutors. Gandarījums par to, ka daudzi audzēkņi ir atraduši darbu savā specialitātē, un nu jau viņu bērni mācās pie manis.” Uz jautājumu vai skolotāja darbs tomēr nav pārāk grūts, T. Utrobina atbild, ja darbs ir interesants un tas patīk, tad patīk viss, kas ar to ir saistīts.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ