Salidojums – 30. septembrī!!!

Atzīmējot Liepājas Jūrniecības koledžas140. gadadienu, aicinām skolas absolventus, skolotājus un darbiniekus tikties salidojumā, kas notiks Liepājas Latviešu biedrības namā (Rožu laukums 5/6)!

15:00 –17:00 svinīgais pasākums Lielajā zālē
19:00 – 05:00 balle (spēlēs Andris Ērglis un Jānis Strazds)

Līdzās iespējai satikt skolasbiedrus un skolotājus, pasākumā paredzēta izklaidējoša programma.

Dalības maksa - 10 eiro (vienam cilvēkam)

Līdzi jāņem labs noskaņojums un groziņš. Lūdzam absolventus, bijušos un esošos darbiniekus un pedagogus pieteikties līdz 26. septembrim:

  • reģistrēties internetā  http://salidojums.ljk.lv un iemaksāt Valsts kases kontā  LV36TREL7150230018000 . Maksājuma uzdevumā norādīt savu vārdu, uzvārdu. Salidojuma rīkošanai.
Atpakaļ