Pašpārvalde un Līdzpārvalde ievēlējusi jaunos priekšsēdētājus

2017. gada 26. septembrī notika šī mācību gada pirmā studējošo Pašpārvaldes sanāksme, uz kuru tika aicināti visi, kas vēlas būt aktīvo studentu pulkā. Atbilstoši nolikumam, sanāksmē tika ievēlēti un apstiprināti: Liepājas Jūrniecības koledžas studējošo Pašpārvaldes priekšsēdētājs (prezidents), kā arī viņa vietnieks.

Balsošanas rezultātā Pašpārvaldes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēts Gintars Muižininks (S-51A), bet vietnieka pienākumus pildīt šogad tika uzticēts diviem vietniekiem - Viktorijai Pocei (L-11A) un Pjotram Katrečko (M-11A).

Savukārt 2017. gada 26. oktobrī notika Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolas audzēkņu Līdzpārvaldes sanāksme, kurā tika ievēlēti un apstiprināti Līdzpārvaldes priekšsēdētājs un viņa vietnieki 2017./2018. mācību gadam.

Par Liepājas Jūrniecības koledžas Līdzpārvaldes priekšsēdētāju ievēlēts Erans Dominiks Savelis, S-31. Priekšsēdētāja vietnieki- Arta Grabe, S-21, Damars Putraševics, S-11.

Par Līdzpārvaldes pārstāvjiem Liepājas Jūrniecības koledžas Stipendiju komisijā tika apstiprināti - Kitija Lagzda, S-41, Edgars Karpickis, S-31.

Pašpārvaldes/Līdzpārvaldes nērķis un uzdevumi:

Mērķis:

Pašpārvaldes/Līdzpārvaldes darbības mērķis ir panākt studentu/audzēkņu un koledžas administrācijas interešu saskaņošanu un studentu/audzēkņu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanai atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Uzdevumi:

  • Sadarboties ar koledžas administrāciju un pedagogiem.
  • Pārstāvēt audzēkņu intereses sarunās ar koledžas administrāciju un pedagogiem.
  • Veicināt mācību procesa efektivitāti.
  • Iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā koledžā.
  • Apkopot studentu/audzēkņu priekšlikumus un tos īstenot koledžas sabiedriskās dzīves pilnveidošanai.
  • Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pašvaldības, valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.
Atpakaļ