Pasniedzējs Eduards Raits apbalvots ar Atzinības krustu

Liepājas Jūrniecības koledžas profesionālās izglītības pasniedzējam Eduardam Raitam par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirts Atzinības krusts un viņš iecelt par ordeņa virsnieku.

Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ordeņu kapituls 2017.gada 20. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta IV šķiru un iecelt par ordeņa virsnieku ilggadējo jūrniecības darbinieku, tālbraucēju kapteini, Liepājas Jūrniecības koledžas profesionālās izglītības pasniedzēju Eduardu Raitu. Apbalvojumu valsts prezidents Raimonds Vējonis pasniegs svinīgajā ceremonijā Rīgas pilī Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī.

Eduards Raits:
Liepājas Jūrniecības koledžas profesionālās izglītības pasniedzējs,
Liepājas ostas kapteinis,
Tālbraucējs kapteinis,
Tautas daiļamata meistars dzintara apstrādē un metālliešanā.

Eduards Raits 1963. gadā absolvējis S. Makarova Ļeņingradas Jūras inženieru  augstskolu, bet latvietis būdams vēl ilgi nedabūja darbu jūrniecībā. Strādājis kā stūrmanis, kapteinis zvejnieku kopsaimniecība “Kursa” un Latvijas tirdzniecības flotē. Attīstot savas mākslinieka dotības, no 1984. gada ir arī tautas daiļamata meistars dzintara un metāla apstrādē. No 1991. gada Liepājas ostas kapteinis. Darbojies LTF Liepājas nodaļā. 1991. gada barikāžu dalībnieks Rīgā. 1993. gadā ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu. No 1997. gada līdz 2001. gadam bijis Liepājas Domes deputāts.

Ilggadējais Liepājas ostas kapteinis, tālbraucējs kapteinis Eduards Raits pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir viens no aktīvākiem Latvijas jūrniecības pārstāvjiem. Uzsākot darbu Liepājas ostā, par savu galveno uzdevumu E. Raits uzskatīja atjaunot Liepājas ostas vēsturiskās robežas un tiesības, ko veiksmīgi īstenojis. Lai gan Liepājā tolaik bija ievērojams skaits Krievijas karakuģu un kara jūrnieku, pēc 1991. gada puča izgāšanās E. Raits ar domubiedriem pārņēma Liepājas ostas uzraudzību savās rokās. Jūras administrācija E. Raitam uzticēja pildīt ostas kapteiņa un Baltijas jūras Dienvidu rajona priekšnieka pienākumus.

E. Raits ar pašatdevi iesaistījās Liepājas ostas sakārtošanā un pilnveidošanā. Pateicoties E. Raita mērķtiecībai un bezbailībai, blakus esot bruņotiem krievu karakuģiem, sāka funkcionēt pirmā atgūtā Liepājas ostas piestātne, bet jau 1991.gada nogalē ostā ienāca pirmais ārzemju kuģis.

1998. gadā E. Raita vadībā tika pabeigta Liepājas ostas Kuģu satiksmes vadības centra izveidošana, kas palielināja kuģu satiksmes drošību, samazināja vides piesārņošanas risku un deva iespēju organizēt kuģu satiksmi daudz efektīvāk nekā tas notika līdz tam.

Pēc Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) direktora V.Dreimaņa aicinājuma E.Raits sniedz atbalstu jaunu jūras virsnieku audzināšanā un aktīvi līdzdarbojas koledžas attīstībā. Novērtējam E. Raita sniegumu Latviju jūrnieku tēla veidošanā, jo E. Raits ir latviešu jūrnieku mūsdienu formastērpa autors, kurš panācis to, ka ar Latvijas Jūras administrācijas 1996. gada 22. aprīļa pavēli Nr. 58 „Par jūrnieku formas tērpu ieviešanu Latvijas Republikā” tika ieviesta un reglamentēta Latvijas Republikas jūrnieku formas tērpu lietošana uz LR kuģiem, jūrniecības mācību iestādēs un ar jūrniecību saistītās krasta organizācijās. 2015.gadā E.Raits tika iecelts par LJK kapteini-heroldu. Strādājot šajā goda amatā E.Raits palīdzējis izstrādāt mūsdienīgo LJK emblēmu, LJK absolventu zīmotnes, LJK ētikas noteikumus un kļuvis par vairāku LJK atšķirības zīmju un nozīmju autoru. Ar viņa aktīvu līdzdalību tika izstrādāts un ievests LJK formastērpa nolikums.

No 2016.gada E.Raits uzņēmies arī pedagoga pienākumus LJK, lai ne tikai vērotu un sniegtu padomus, bet ar savu personīgo piemēru audzinātu un iedvesmotu jaunos jūras virsniekus. Vienmēr akurātais un prasīgais E.Raits arī šodien izmanto savu ilggadējo pieredzi un zināšanas, lai pasniegtu topošajiem jūrniekiem kuģa uzbūvi un ar savu piemēru rādītu, ko jūrniecībā nozīmē profesionāli sagatavots speciālists – jūras virsnieks. 

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ