Palīdzēs jauniešiem sagatavoties darba attiecību uzsākšanai

Aizsākot Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Jauno speciālistu nodarbinātības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana” (Enhancing Employability and Mastering Job Related Skills to Young Future Specialists) īstenošanu, Liepājas Jūrniecības  koledžas projektu speciālistes Kristīne Zariņa un Jekaterina Zalomova, no š.g. 16. līdz 19. oktobrim viesojās vienā no projekta partnerinstitūcijām - Eugenio Barsanti vārdā nosauktajā Massas profesionālas izglītības mācību iestādē (IIS BARSANTI MASSA), Itālijā, kur notika projekta partneru starpvalstu sanāksme.

Sanāksmes laikā projektā iesaistīto mācību iestāžu - Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Nordfrieslandes rajona Husumas profesionālās skolas (Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Husum), Eugenio Barsanti vārdā nosauktās Massas profesionālās izglītības mācību iestādes, kā arī projekta vadošā partnera - Liepājas Jūrniecības koledžas pārstāvji apsprieda jautājumus, kas saistīti ar projekta vadības, finansēšanas un publicitātes prasību nodrošināšanu, kā arī projektā plānoto aktivitāšu organizēšanu. Sanāksmes laikā tika parakstīti sadarbības līgumi.

Liepājas Jūrniecības koledžas īstenotais  Erasmus+ projekts ir vērsts uz vidējās profesionālās izglītības sniegto galveno pamatprasmju pilnveidošanu, kas jauniešiem, pēc mācību iestādes beigšanas, ļaus labāk sagatavoties

Eiropas Komisija definējusi, ka galvenās pamatprasmes ir tās, kuras nepieciešamas indivīdiem sevis pilnveidošanai un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, kā arī sociālai iekļaušanai un nodarbinātības veicināšanai. Kopumā pastāv astoņas šādas kompetences. Īstenojot projektu, kas piedāvā plašu apmācību programmu, trīs jaukta tipa mobilitāšu laikā tā dalībniekiem būs iespēja attīstīt tādas kompetences, kā komunikācijas prasmes svešvalodās, digitālās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbības garu, kultūras izpratni un izpausmi.

Sanāksmes dalībnieki viesojās arī Masas - Karāras provinces prezidenta sekretariātā Hercoga pilī (Segreteria di Presidenza, Palazzo Ducale), kur pieņemšanas laikā viceprezidents Pauls Grasī (Paolo Grassi) izteica pateicību projekta dalībniekiem par labo darbu Eiropas Savienības jauniešu labā un dalībvalstu savstarpējās vienotības stiprināšanā.

Vairāk par projektu uzzini šeit:

http://ljk.lv/aktualie/erasmus-strategiskas-partneribas-projekts-majorskills

Atpakaļ