Mācību ekskursija sociālā partnera uzņēmumā SIA “AE Partners”

2018. gada 31. janvārī Liepājas Jūrniecības koledža Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Lietuvas un Latvijas elektrotehnikas un augstsprieguma tehnoloģiju nozares speciālistu mobilitātes un nodarbināmības veicināšana” (Enhancement of the mobility and employability of Lithuanian and Latvian specialists in the field of electrical engineering and high voltage technologies) ietvaros organizēja projekta partneru pārstāvju kopīgu pieredzes apmaiņas pasākumu – mācību ekskursiju uz sociālā partnera SIA “AE Partner” uzņēmējdarbības vietu un ražotni.

Piecu partnerorganizāciju pārstāvjiem no Lietuvas un Latvijas tika sniegta iespēja iepazīties un vērot dažādus sarežģītu automatizācijas sistēmu projektēšanas un ražošanas procesus, izmantotās iekārtas. Ekskursija ļāva gūt plašāku ieskatu ražošanas procesos, kuros nepieciešamas elektrotehniskās zināšanas. Gūtās zināšanas un pieredze tiks pielietota turpmākajās projekta ieviešanas gaitās.

K.Zariņa,
LJK  Projektu speciāliste

Atpakaļ