Mācās ostas loģistikas un konteineru termināļu pārvaldību

     

Lai paaugstinātu savu kvalifikāciju ostu tehnoloģiju un loģistikas jomā, Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēji - Jūlija Jevgrafova, Olga Beļakova, Rita Panteļejeva, Tatjana Gajevska, Marija Prusa, Tatjana Makarova un Vjačeslavs Jurins piedalījās mācību seminārā, kas no 28.augusta līdz 1.septembrim notika Beļgijas pilsētā Antverpenē.

Jau vēstīts, ka Liepājas Jūrniecības koledža, kā vadošais partneris, sadarbībā ar Lietuvas Jūras akadēmiju īsteno vērienīgu Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas-Lietuvas jūras transporta sektorā”, LatLitNaviPort. Viena no šī projekta aktivitātēm ir darbinieku apmācība.

Seminārs notika APEC-Antverpenes/Flandrijas ostas mācību centrā, kas atrodas Antverpenes ostas pārvaldes galvenajā mītnē. Mācību centrs darbojas kopš 1978.gada un tā galvenais uzdevums ir sniegt zināšanas par ostu, jūras un loģistikas jautājumiem interesentiem visā pasaulē.

Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste Jekaterina Zalomova pastāstīja, ka pēc pieprasījuma APEC sagatavoja speciālu semināru, kas pielāgots Liepājas Jūrniecības koledžas un Klaipēdas Jūrniecības akadēmijas mācību programmām par ostas loģistiku un konteineru termināļu pārvaldību. Semināra dalībnieki piedalījās ne tikai lekcijās, bet arī apmeklēja vairākus Antverpenes ostas objektus.

Pēc atgriešanās koledžas pasniedzēji atzina, ka seminārs noritējis ļoti augstā līmeni un iegūtās zināšanas noderēs turpmākajā darbā. Direktora vietniece mācību darbā Jūlija Jevgrafova uzsvēra, ka sadarbībai ar Antverpenes ostas mācību centru ir ļoti liela nozīme, jo gūta laba pieredze izglītības programmu izstrādē. To apliecināja arī pasniedzēja Tatjana Gajevska norādot, ka sevišķi noderīga bijusi dažādu ostas termināļu apmeklēšana. Arī Vjačeslavs Jurins uzskata, ka loģistikas darba novērojumi Antverpenes ostā atvieglos loģistikas leksikas un abreviatūras praktisko apguvi. Viņiem pievienojas arī pasniedzēja Olga Beļakova, kura uzskata, ka seminārs bijis ļoti noderīgs īpaši tāpēc, ka bijusi iespēja praktiski novērot dažādu ostas termināļu darbu. Savukārt lekcijās iegūtās zināšanas viņa varēšot pielietot gan rakstot projektā paredzēto mācību grāmatu, gan nodarbību laikā, strādājot ar studentiem. Savukārt Rita Panteļejeva norāda, ka ne tikai paaugstinājusi angļu valodas zināšanu līmeni, bet arī pārliecinājusies, ka loģistikas profesijā lietotie termini atšķiras no teorētiskās leksikas. „Iegūtās zināšanas pielietošu vadot lekcijas par profesionālo terminoloģiju,” saka R. Panteļejeva. Marija Prusa atzina, ka kvalitatīvās lekcijas deva iespēju analizēt un salīdzināt situāciju Baltijas jūras reģionā multimodālo pārvadājumu jomā. Bet Tatjanu Makarovu pozitīvi iespaidojusi mūsdienu tehnoloģiju shēmas Antverpenes ostas termināļos, kuras dod iespēju pārkraut granulētus polimērus pa automatizēto līniju. „Gūtās zināšanas par šiem jautājumiem es varēšu izmantot savā darbā,” saka T. Makarova.

Šī projekta ietvaros plānotas ne tikai Liepājas Jūrniecības koledžas darbinieku apmācības, bet arī tiks pilnveidotas mācību programmas, uzlabota infrastruktūra un iegādāti simulatori: Liepājas Jūrniecības koledža izveidos Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratoriju, un Lietuvas Jūras Akadēmijā tiks iegādāts Ostas operāciju simulators, kuru Liepājas Jūrniecības koledžai izmantos tiešsaistes režīmā. Proti, izmantojot internetu, būs iespēja savienot vairākus simulatorus – “Virtuālo kuģi” Lietuvas Jūras akadēmijā un “Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorijas” simulatorus Liepājas Jūrniecības koledžā, kas ļaus kopīgi veikt manevrēšanas uzdevumus, simulējot reālo situāciju, kad divi kuģi satiekas jūrā.

Uzziņai:
Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Darbaspēka mobilitātes un iemaņu uzlabošana Latvijas – Lietuvas jūras transporta sektorā”
Projekta vadošais partneris: Liepājas Jūrniecības koledža.
Sadarbības partneris: Lietuvas Jūras akadēmija.
Projekta īstenošanas laiks: 03.04.2017. – 02.04.2019.
Projekta kopējā summa: 900 458,89 eiro (no tiem 765 390,05 eiro – 85 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.)
Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: 606 169,60 eiro
(no tiem 515 244 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda, bet 90 925,44 eiro – Latvijas valsts budžeta finansējums).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 26591363
www.ljk.lv

Atpakaļ