LJK viesojas un lekcijas pasniedz pārstāvji no Melnkalnes

Laikā no š.g. 23.-27. aprīlim Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA107-022413 ietvaros LJK viesojās Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultātes pārstāvji - Asist. prof. Senka Šekularac-Ivoševic, kura pasniedza vieslekcijas par jūrniecības nozares mārketingu LJK programmu "Starptautisko pārvadājumu organizācija" un "Kuģu vadīšana" studentiem, kā arī iestādes vecākais inženieris un sistēmu laborants Željko Pekič, kurš papildināja zināšanas apmācībās un dalījās pieredzes apmaiņā pie LJK speciālistiem, kas atbild par kuģu tiltiņa un mašīntelpas trenažieriem, LJK elektrolaboratoriju, kā arī pie IT nodaļas darbiniekiem. 

Asist. Prof. Senka Šekularac-Ivoševic un Željko Pekič par savu mobilitātes pieredzi stāsta, ka “mobilitātes ietvaros izdevās nodibināt veiksmīgu sadarbību un kontaktu ar LJK personālu, apspriežot abās iestādēs pielietoto mācību saturu, pasniegšanas metodes un materiālus, rīkus. Šī pieredze sniegusi ieskatu vēl vienas, līdz šim mazāk iepazītas ES valsts jūrniecības izglītības standartos un devusi vērtīgas atziņas, pieredzi.”

Sadarbība ar Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultāti projekta ietvaros izdevās ļoti veiksmīga. Pagājušajā gadā pieredzes apmaiņas vizītes laikā Liepājas Jūrniecības koledžas Kuģu vadītāju studiju programmas direktore, lektore Elīna Dimza un lektors, asistents Nauris Upenieks viesojās Melnkalnē, kur veica gan Liepājas Jūrniecības koledžas Kuģu vadītāju programmas un Melnkalnes universitātes Jūras fakultātes Kuģu vadītāju programmas, gan izglītības procedūru un metodoloģijas salīdzināšanu, kā arī pārrunāja kvalitātes vadības jautājumus (ISO 9001:2015 ieviešana, fakultātē īstenotās procedūras un QMS Manual) un izglītības procesa risku pārvaldības aspektus. Savukārt Liepājas Jūrniecības koledžas lektors N.Upenieks vizītes laikā Kotoras Jūras fakultātes studentiem lasīja lekcijas par debess sfēras un ekvinokcijas koordināšu sistēmas veidošanu.

Projekta laikā izstrādātajā salīdzinājumā iestāžu pārstāvji konstatējuši, ka programmu saturs ir samērā līdzīgs un, ka starp iestādēm būtu iespējama īslaicīga studējošo apmaiņa, tāpēc sadarbība tiek plānota arī nākotnē, turpmāk mobilitāšu projektos iesaistot arī studentus.

LJK turpina strādāt pie iestādes internacionalizācijas un globāli orientēta mācību satura veidošanas, iesaistoties projektos ar partneriem no dažādām valstīm, t.sk. ārpus ES robežām.

Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste

Kristīne Zariņa

Atpakaļ