LJK uzstādītās Mašintelpas simulatora jaunas darba vietas


2018. gada 18. maijā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014. - 2020.gadam projekta Nr.: LLI-24 ietvaros Liepājas Jūrniecības koledžā tika pilnībā uzstādītas dīzeļdzinēja LNG pārvadājumu kuģa (Diesel-Electric LNG Carrier, MAN L51 / 60DF) modeļa simulatora mašīntelpas 4 darba vietas (darbstacijas).

Savukār, no 21. maija līdz 25. maijam Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas vienotā grupa apmeklē mācību kursus par jaunizveidoto simulatora izmantošanu un izmantošanu. Mācību kursa dalībniekiem bija iespēja apgūt teorētisko zināšanas un iegūt praktisko pieredzi darbā ar jaunām mašīntelpas simulatoriem. Iegūtās zināšanas nākotnē tiks izmantotas, lai apmācītu un novērtētu kuģu mehānikas studentus un celt dažādu pakāpju strādnieku kuģa mašīntelpas speciālistu kompetenci. 

Mašīntelpas simulators ļauj veikt mūsdienīgu apmācību tādos svarīgos aspektos kā mašīntelpas aprīkojuma iepazīšana, sistēmas izkārtojums un plūsmas diagrammas, vadības sistēma un automatizācija, trauksmes un drošības sistēma, pulksteņu un problēmu novēršana, emisiju kontrole un degvielas ekonomijas vadība, enerģijas pārvaldība, darbības avārijas situācijās un kuģu resursu pārvaldība. 

Project fundingtotal amount of project budget - EUR 915 322,51, of which - EUR 778 024,10 is ERDF co-financing (85%) and 137 298,41 is state co-financing (15%). LMC budget - EUR 139 512,25, of which - 118 585,41 is ERDF co-financing and EUR 20 926,84 is Latvian state budget funding.

Vairāk par projektu šeit 

Link to the Programme website www.latlit.eu  about project
Link to the official EU website www.europa.eu 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.  

LJK projektu speciālisti

Atpakaļ