LJK studenti un audzēkņi piedalās radošajā seminārā

Š. g. 7. decembrī LJK studentu un audzēkņu grupa studiju un audzināšanas darba metodiķes Gitas Girņus vadībā piedalījās radošajā seminārā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem “Sociālais uzņēmējs” Ogrē, ko organizēja Ogres tehnikums sadarbībā ar zināšanu un inovāciju sabiedrību “Zinis”.

Semināra dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādi ir sociālā uzņēmuma izveides pamatprincipi un priekšrocības, kā arī uzklausīt stāstījumu par veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā.

Semināra ietvaros arī pašiem dalībniekiem bija iespēja iejusties sociālā uzņēmēja lomā, komandā izstrādājot savu sociālā biznesa ideju un prezentēt to.

LJK seminārā pārstāvēja Dāniels Andersons (M – 51A), Oļesja Baumane (L – 11A), Karīna Kokovihina (L – 11A), Antons Voroncovs (M – 21A), Arta Grabe (S – 11), Edgars Karpickis (S – 21).

Biedrības “Zinis”pārstāve Vita Brakovska atklāj semināru.

LJK komanda gatava darbam.

LJK komandas idejas sociālā biznesa plānam apkopo Dāniels Andersons (M – 51A)

Semināra dalībnieki Ogres tehnikumā.

 

Atpakaļ