LJK personāla mobilitāte Melnkalnes Universitātes Jūras fakultātē Kotorā Erasmus+ ietvaros

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā Liepājas Jūrniecības koledžas Kuģu vadītāju studiju programmas direktore, lektore Elīna Dimza un lektors, asistents Nauris Upenieks, iesaistoties Erasmus+ programmas mobilitātē augstākās izglītības iestāžu personālam, no š.g. 25. līdz 29.septembrim (5 dienas) viesojās Melnkalnes Universitātes Jūras fakultātē Kotorā.

E.Dimza tikās ar Jūras fakultātes dekānu Dr. Spiro Ivosevicu, prof. Miloradu Raskovicu un kapt. Igoru Stanovcicu, kas iepazīstināja ar Kuģu vadīšanas programmā iekļautajiem mācību priekšmetiem. Tikšanās laikā mācību spēki veica gan Liepājas Jūrniecības koledžas Kuģu vadītāju programmas un Melnkalnes universitātes Jūras fakultātes Kuģu vadītāju programmas, gan izglītības procedūru un metodoloģijas salīdzināšanu, kā arī pārrunāja kvalitātes vadības jautājumus (ISO 9001:2015 ieviešana, fakultātē īstenotās procedūras un QMS Manual) un izglītības procesa risku pārvaldības aspektus.

Savukārt Liepājas Jūrniecības koledžas lektors N.Upenieks vizītes laikā Kotoras Jūras fakultātes studentiem lasīja lekcijas par debess sfēras un ekvinokcijas koordināšu sistēmas veidošanu.

Kotorieši Liepājas Jūrniecības koledžas pārstāvjus iepazīstināja ar iestādes infrastruktūru, jūrnieku mācību centru, kā arī ar tās rīcībā esošajiem trenažieriem. Melnkalnes Universitātes Jūras fakultāte Liepājas Jūrniecības koledžas pārstāvjiem nodrošināja arī kultūras programmu, kas ir neatņemama Erasmus+ mobilitāšu aktivitāšu sastāvdaļa.

E.Dimza par viesošanos Kotoras Jūras fakultātē stāsta: “Kopējā pieredze mobilitātes laikā viennozīmīgi ir pozitīva un vērtēju to kā izglītojošu un noderīgu ne tikai profesionālajā ziņā, bet arī personiskajā pieredzē. Konstatēju, ka Melnkalnes Universitātes Jūras fakultātes studenti mācību procesa laikā neiziet jūras praksi, kā tas ir Latvijas jūrniecības izglītības iestādēs, to skaitā arī Liepājas Jūrniecības koledžā, kas ir salīdzinoši liels trūkums studentu sagatavošanā. Mācību procesa laikā, kas ir pilni trīs gadi, studenti iegūst pārsvarā teorētiskas zināšanas, ja neņem vērā fakultātes modernos trenažierus un labi ierīkotās auditorijas praktisko uzdevumu veikšanai, kas iegādāti pateicoties iepriekšējiem projektiem ar Norvēģu ofšora instancēm. Iesaku visiem pedagogiem un personālam izmantot jebkuru atbilstošu Erasmus+  programmas mobilitāti, lai gūtu iespēju pilnveidoties profesionālajā un garīgajā ziņā, jo cilvēka prāts ir kā laistāma puķe – tam ir jāsniedz jaunas zināšanas, lai tas “ziedētu”.”

Savukārt N.Upenieks par pieredzi Melnkalnē stāsta: “Man šī mobilitāte bija ļoti noderīga, jo varēju salīdzināt dažādas jūrniecības mācību iestādes, tikties ar mācībspēkiem un iegūt informāciju par viņu mācību metodēm, kas ļaus turpmāko mācību procesu padarīt daudzveidīgāku un interesantāku. Tā kā Melnkalnes Universitātes Jūrniecības fakultāte nodrošina apmācību vadības līmenī (Management level), bet Liepājas Jūrniecības koledža darbības līmenī (Operational level), tad bija interesanti salīdzināt atšķirības mācību programmās. Saviem kolēģiem, kuri vēl apsver domu, pieteikties vai nepietiekties kādā no mobilitātēm, iesaku noteikti pieteikties, jo katra mobilitāte ir savādāka. Katrā mācību iestādē ir iespēja tikties ar dažādiem cilvēkiem, dažādiem pasniedzējiem, kuriem katram ir savs unikāls pasniegšanas veids un sava izveidota mācību programma. Dodoties mobilitātē ir iespēja iepazīt citu valstu kultūru, iepazīt interesantus cilvēkus un nodibināt vērtīgus kontaktus. Manuprāt, pats galvenais pasniedzēja darbā ir attīstīties un progresēt, kā arī sekot līdzi jaunākajām tendencēm Eiropā un pasaulē. Erasmus+ programma nodrošina ļoti vērtīgu mācību un sevis pilnveidošanas procesu, kas noteikti atspoguļojas mācību pasniegšanas kvalitātē un rezultātos.”

Vairāk par projektu var uzzināt šeit

Atpakaļ