Liepājas Jūrniecības koledžā plāno modernizēt infrastruktūru un aprīkojumu

Ieguldot vairāk nekā 14 miljonu eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējumu, turpmāko sešu gadu laikā deviņās Latvijas koledžās, tostarp Liepājas Jūrniecības koledžā, kas īsteno STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) izglītības programmas, plānots modernizēt infrastruktūru un aprīkojumu.

Liepājas Jūrniecības koledžai infrastruktūras un aprīkojuma modernizācijai plānots piešķirt 357 952 eiro.

Finansējums tiks izmantots iekārtu un aprīkojuma iegādei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma iegādei, kā arī koledžu bibliotēku fondu papildināšanai. Šī mērķa īstenošanai valdības apstiprinātais plānotais kopējais finansējums ir 14 185 198 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 12 057 418 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums - 2 127 780 eiro. Projektus plānots īstenot līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ieguldījumu mērķis ir nodrošināt tautsaimniecības attīstībai nepieciešamā cilvēkkapitāla sagatavošanu atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai un darba tirgus pieprasījumam. Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķis ir tautsaimniecības transformācija uz augstāku pievienoto vērtību, sekmējot izaugsmi gan tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs, gan nozarēs ar augstu nākotnes izaugsmes potenciālu. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēm, Latvijā pieaugs pieprasījums pēc vidēja līmeņa speciālistiem un profesionāļiem ražojošajās tautsaimniecības nozarēs.

IZM sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"" šodien, 2016.gada 9.augustā, apstiprināts valdībā.

Informācijas avots: www.liepajniekiem.lv

Atpakaļ