LJK izveidota Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija


2018. gada 11. jūnijā Liepājas Jūrniecības koledžā tika pilnībā uzstādīta jauna Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija. Jau no 2018. gada 11. jūnija līdz 15. jūnijam koledžas personāls apmeklēja apmācības kursus par jaunizveidoto iekārtu lietošanu un izmantošanu, lai jau ar nākamo semestri uzsāktu laboratorijas integrēšanu mācību procesā. 

 Apmācību kursa dalībniekiem bija iespēja papildināt teorētiskās zināšanas un gūt praktisko pieredzi darbā ar pilnas simulācijas mašīntelpas trenažieri jeb simulatoru un kuģa vadības tiltiņa trenažieri, kas veido jauno laboratoriju.

Navigācijas, manevrēšanas un dzinēju vadības laboratorija sastāv no divām daļām:
1. navigācijas tiltiņa trenažiera ar integrētu komunikāciju simulatora;
2. pilnas simulācijas mašīntelpas trenažiera.

Moduļi tiek integrēti vienā tīklā, nodrošinot datu apmaiņu starp laboratorijas moduļiem to kopīgās darbības laikā. Datu apmaiņu iespējams nodrošināt arī ar citu iestāžu laboratoriju un ārējo simulatoru kompleksiem, kas ļauj organizēt kopīgas mācības vienā simulētā teritorijā.

 

 

Ja tiek konfigurēta sinhrona divu trenažieru darbība, to kombinācija veido vienotu kompleksu, kas ļauj vienlaikus veikt gan kuģa tiltiņa, gan mašīntelpas personāla izglītošanu un apmācību saskaņā ar IMO un STCW prasībām un ieteikumiem.

Iegūtās zināšanas turpmāk tiks izmantotas, lai apmācītu un novērtētu kuģu mehānikas un vadīšanas studentus un celtu strādājošā kuģu personāla kompetenci.

Laboratoriju plānots oficiāli atvērt 2018. gada rudenī. Līdz tam Liepājas Jūrniecības koledžas personāls apgūs iekārtu lietošanu un vairākkārtēji testēs to darbību, lai aprastu ar jauno aprīkojumu un būtu gatavi pilnai demonstrācijai un kopējai izmēģinājumu veikšanai 2019. gadā starp Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas kuģu vadības tiltiņiem.

 

 

Projekta plānotais finansējumsprojekta kopēja summa - 900 286,38 EUR, no tiem 765 243,42 EUR – 85 % ERAF, 135 042, 96 EUR – 15% Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums). LJK kopējā finansējuma daļa 605 997,10  EUR, no tiem 515 097,53 EUR – ERAF un 90 899,57  EUR – Latvijas valsts budžeta finansējums. 

Vairāk par projektu šeit

Saite uz Programmas mājas lapu www.latlit.eu   par projektu 
Saite uz oficiālo ES mājas lapu www.europa.eu  

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī publikācijas saturu pilnībā atbild Liepājas Jūrniecības koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

LJK projektu speciālisti

Atpakaļ