Liepājas Jūrniecības koledžā izlaidumu laiks

Liepājas Jūrniecības koledžā (LJK) valda svētku noskaņa -  reizē svinīga un reizē satraukumu pilna. 29. jūnijā diplomus par 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju – kuģu vadītājs, vai kuģu mehāniķis, vai loģistikas speciālists saņems 61 absolvents. Savukārt 30. jūnijā 39 LJK Jūrskolas absolventi saņems atestātus par profesionālo vidējo izglītību kuģu vadītāja vai kuģu mehāniķa specialitātē.

Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, arī šogad labākie Liepājas Jūrniecības koledžas un Jūrskolas audzēkņi saņems īpašas absolventu krūšu nozīmes. Taču apsveikumus saņems ne tikai absolventi un viņu vecāki, bet arī pedagogi un grupu kuratori, kuri savas zināšanas un prasmes snieguši visa gada garumā.

Jau iepriekš Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis uzsvēris, ka pasniedzēju un pedagogu galvenais uzdevums ir iemācīt studentiem domāt mazliet citādā līmenī, kļūt pieaugušākiem un atbildīgākiem, un pēdējo gadu novērojumi rāda, ka ir mainījusies gan jūrskolas, gan koledžas līmeņa studējošo attieksme pret mācību procesu, par ko liecina ne tikai aizstāvēto diplomdarbu un valsts eksāmenu rezultāti, bet arī parādītas tādas zināšanas un prasmes, kas vienlaicīgi ļāva nokārtot arī Jūrnieku reģistra kompetences novērtēšanas eksāmenu un saņemt kompetences sertifikātu.

Šajā mācību gadā koledža var lepoties gan ar piesaistītajām investīcijām mācību iestādes modernizācijai, gan kuplāku studentu pulku, jo, ņemot vērā lielo pieprasījumu, Jūrskolā, kur uzņem jauniešus ar pamatskolas izglītību, tika atvērta papildus grupa kuģu vadītāju specialitātē. Šajā mācību gadā LJK izdevies piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus vairāk nekā miljona eiro apmērā. Finansējumu mācību iestāde izmanto iekārtu un aprīkojuma iegādei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma iegādei, kā arī koledžas bibliotēkas fondu papildināšanai.

V. Dreimanis norāda, ka koledžas turpmākās attīstības mērķis ir izveidot mūsdienīgu mācību tehnoloģisko bāzi un topošo speciālistu apmācības procesu organizēt izmantojot jaunākās tehnoloģijas, atbilstoši Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un sertificēšanu (STCW) prasībām, kas nosaka jūrnieku profesionālās sagatavošanas un sertificēšanas sistēmu visā pasaulē. “Mūsu uzdevums ir sagatavot darba tirgum konkurētspējīgus jūrniecības un loģistikas jomas speciālistus, sniegt starptautiski atzītu 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, pilnveidot un uzturēt jūrniecības speciālistu profesionālo kvalitāti, būt par jūrniecības tradīciju attīstības veicinātājiem,” norāda V. Dreimanis. “Mēs varam lepoties ar to, ka Liepājas Jūrniecības koledža sagatavo kvalificētus speciālistus – gan jūrniekus, gan loģistikas speciālistus, kas godam var pārstāvēt Latvijas jūrniecību,” pārliecināts ir V. Dreimanis.

Sākot no 10. jūlija, Liepājas Jūrniecības koledža uzņems studējošos ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību pilna un nepilna laika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām šādās programmās: kuģu mehāniķis, kuģa vadītājs un loģistikas speciālists. Bet LJK Jūrskola piedāvā akreditētas profesionālās izglītības programmas audzēkņiem ar pamatskolas izglītību kuģu vadītāju un kuģu mehāniķu specialitātē. Tuvāka informācija Liepājas Jūrniecības koledžas mājas lapā www.ljk.lv.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ