Liepājas Jūrniecības koledžā Erasmus + progammā apmaiņa īstenota visos mācību virzienos

Liepājas Jūrniecības koledža 2015./2016. mācību gadā aktīvi iesaistījusies Erasmus+ programmā. Atšķirībā no iepriekšējā mācību gada, šogad pirmo reizi apmaiņa notikusi visos koledžā īstenotajos mācību virzienos - navigācijā, inženierijā un arī loģistikā. Liepājas Jūrniecības koledžas projektu koordinatore Jekaterina Zalomova norādīja, ka pirms tam loģistikas virziens bija attīstījies tikai nacionālā līmenī, bet, iesaistoties starptautiskā sadarbībā, pavērušās jaunas iespējas, kas veiksmīgi tikušas realizētas: trīs loģistikas programmas studentes no 31. maija līdz 29. jūlijam izgājušas praksi loģistikas uzņēmumos Spānijā, Madridē, bet viena no 20.jūnija līdz 2.oktobrim - loģistikas uzņēmumā Lielbritānijā, Londonā.

Kā arī pirmo reizi Erasmus+ programmas ietvaros koledžā lekcijas vadījusi vieslektore. Proti, Bulgārijas Nikolas Vaptsarovas Jūras Akadēmijas jūrniecības angļu valodas pasniedzēja Galina Velikova, kura ar koledžas angļu valodas pasniedzējiem dalījusies pieredzē, kas saistīta ar valodas pasniegšanas metodēm un novadījusi lekcijas topošajiem stūrmaņiem. Apkopojot paveikto, projektu koordinatore J. Zalomova uzsvēra, ka sadarbības tīkls Eiropas līmeni paplašinājies, jo veikta gan studiju, gan prakses, gan personāla mobilitāte. Kopumā noorganizētas 19 mobilitātes.

Tatjana Šarija divu mēnešu mobilitātes praksi izgājusi Madridē strādājot kravu pārvadāšanas kompānijā ATML. Tā jaunietei bijusi pirmā darba pieredze. „Es esmu priecīga, ka piedalījos Erasmus+ programmā, jo tā vispirms ir dzīves pieredze: kā pielāgoties jaunai videi, kā reaģēt dažāda veida situācijās, kā arī tā bija iespēja izbaudīt citas tautas kultūras un dzīvesveida atšķirības,” stāsta Tatjana un piebilst, ka blakus dzīvesvietai bijis Santjago Bernabeu stadions un ļoti brīnišķīgs parks De Santander, kur varēja pastaigāties, sedēt kafeinīcā, spēlēt dažādus sporta veidus, vai vienkarši sauļoties, kā arī bijusi iespēja apmeklēt kurortpilsētu Valensiju. ”Tā ir brīnišķīga pilsēta ar interesantu un neparastu arhitektūru. Ielās aug palmas, darbojas atrakcijas, ir draudzīgi cilvēki un, protams, liela un ļoti sāļa jūra,” iespaidos dalās Tatjana un iesaka arī citiem studentiem piedalīties Erasmus+ programmā, jo „tie ir neaizmirstami iespaidi, jaunas emocijas, un paziņas, un, protams, pieredze un jaunas zināšanas profesijā.”

Savukārt Anete Vigule stāsta, ka pateicoties Erasmus+ programmai pavērušās lieliskas iespējas pilnveidot un iepazīt sevi, atrodoties citā vidē. „Divus mēnešus es strādāju loģistikas kompānijā NAEKO, kas atrodas Madridē. Ar klientiem un darbiniekiem sarunājos angļu un spāņu valodā. Kolektīvs bija ļoti atsaucīgs un draudzīgs, spēja man ātri iemācīt nepieciešamās prasmes darba izpildei. Katru dienu strādāju astoņas stundas. Taču karsto laika apstākļu dēļ bija diezgan grūti adaptēties jaunajā vidē,” stāsta Anete un piebilst, ka prakses laikā ieguvusi daudz jaunu draugu, uzlabojusi angļu valodas zināšanas un apguvusi prasmes loģistikas jomā.

Arī Anita Biliņeca divu mēnešu praksi izgājusi uzņēmumā „NAEKO”. Viņa stāsta, ka katru dienu esot uzzinājusi ko jaunu par savu profesiju. „Darbinieki bija ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi. Viņi mācīja visu, ko darīja paši, ļāva man darīt visu, ko darīja paši! Man bija iespēja izmēģināt arī uzņēmuma elektronisko mašīnu Smārtiņu un šajos braucienos iepazinos ar citiem uzņēmumu darbiniekiem, kas mani laipni uzņēma! Arī pats priekšnieks iepazīstināja mani ar savu darbu,” stāsta Anita un piebilst, ka īpašniece, pie kuras meitenes dzīvojušas, uz atvadām pagatavojusi spāņu ēdienu, kas šķitis ļoti garšīgs.

Turpretī Jekaterina Iļjina trīs ar pus menešu praksi izgājusi loģistikas uzņēmumā Destination Couriers Lielbritānijā, Londonā. Par Erasmus+ programmu uzzinājusi koledžā no projektu speciālistes un uzreiz nolēmusi braukt uz Londonu, jo domājusi, ka prakse ārzemēs būs interesanta. „Un man bija taisnība,” saka jauniete. „Tā bija ļoti laba iespēja iepazīties ar izvēlēto profesiju, ar jauniem cilvēkiem un valsti,” apmierināta ar iegūto pieredzi ir Jekaterina.

Savukārt augustā divi Liepājas Jūrniecības koledžas studenti devušies uz Mircea cel Batran Jūras Akadēmiju, Rumānijas pilsētā Konstancē, lai piedalītos apmācībās uz iespaidīgā burinieka Mircea. Trīs mastu barkas kopējais garums: 82,1 m, platums: 12 m, augstums: 42 m, buru platums: 1800 m², komandā: 210 cilvēki. J. Zalomova informē, ka tā bijusi pirmā sadarbība ar Mircea cel Batran Jūras Akadēmiju, kura tika uzsākta 2015.gada novembrī, kad Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis viesojies akadēmijā un parakstīja starpinstitucionālo līgumu par turpmāko sadarbību. Uz Mircea cel Batran Jūras Akadēmiju devušies stūrmaņu programmas studenti - Ivars Jaunskalže un Vadims Špeļkovs. Pateicoties Erasmus+ programmas atbalstam, viņiem bijusi unikāla iespēja piedalīties ne tikai apmācībās, bet arī Melnas jūras Burāšanas regatē 2016, kurā bez burinieka Mircea, piedalījušies arī tādi buru kuģi kā Kruzenšteins, Mir un Rojal Helena.

Ivars Jaunskalže, kurš divu mēnešu praksi izgājis uz burukuģa Mircea kā klāja kadets, stāsta, ka nolēmis izmantot Erasmus+ sniegtās iespējas, lai gūtu praktiskās iemaņas un uzlabotu zināšanas, kas saistītas ar kuģa vadīšanu, kā arī iepazītu citas valsts izglītības programmu. „Man ļoti paveicās ar manu kuratoru – studentu, kas no rumāņu puses bija norīkots man palīdzēt. Viņš visu laiku bija man blakus un palīdzēja atrisināt visus neskaidros jautājumus. Prakses laikā es papildināju savas profesionālās prasmes, kļuvu daudz pārliecinātāks par sevi, mazliet iemācījos jaunu svešvalodu, uzzināju ļoti daudz par rumāņu kultūru, ieguvu daudz jaunu kontaktu,” gandarīts ir Ivars. Arī 2016./2017. mācību gadā jaunietis jau pieteicies jaunam Erasmus+ konkursam un plāno gan studijas, gan praksi iziet Lietuvas Jūras Akadēmijā.

Savukārt Antons Voroncovs vienmēr vēlējies iepazīt jaunus cilvēkus. „Un Erasmus+ sniedz šādu iespēju,” pārliecināts ir Antons. Jaunietis divu mēnešu mobilitātes praksi izgājis Lietuvā Towmar Baltic, UAB apgūstot kuģu mehāniku. „Prakses laikā es iepazinos ar kuģa uzbūvi, palīgmehānismiem, galveno enerģētisko iekārtu un stūrmaņu tiltiņa aprīkojumu. Man patika, jo varēju pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. Taču tas deva arī iespēju saprast kādas zināšanas man vēl ir nepieciešams,” pārdomās dalās Antons.

J. Zalomova uzsvēra, ka piedalīšanās projektā veicinājusi studentu personisko un profesionālo izaugsmi, uzlabojusi prasmes un zināšanas. Savukārt personāls ieguvis iespēju palielināt savu profesionālo kompetenci, ieguvis jaunu pieredzi par pasniegšanas un pārvaldes metodēm. J. Zalomova norāda, ka īstenojot šos projektus, koledžai izveidojusies ilglaicīga un daudzsološa sadarbība gan kā koordinējošai, gan kā partneriestādei. Iezīmējot turpmākas attīstības un sadarbības perspektīvas, J. Zalomova norāda, ka arī 2016./2017. mācību gadā koledža turpinās sadarbību gan ar izglītības iestādēm ar kurām jau ir noslēgti sadarbības līgumi, gan arī paplašinās sociālo partneru tīklu prakses mobilitātes nodrošināšanai. Liepājas Jūrniecības koledža ERASMUS + programmā piedalās kopš 2014. gada.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ