Līdzpārvalde saņem “Gada pašpārvaldes” titulu

Šajā mācību gadā audzēkņi bijuši ļoti atsaucīgi un aktīvi darbojušies Līdzpārvaldē.

2017. gada 27. aprīlī Liepājas O. Kalpaka 15. vidusskolā notika Skolēnu domes organizētā konference Liepājas izglītības iestāžu audzēkņu Līdzpārvaldēm/Pašpārvaldēm "Lai spuldze deg". Tās gaitā tika paziņoti arī konkursa “Gada pašpārvalde” rezultāti. Liepājas Jūrniecības koledžas Līdzpārvalde ieguva otrās labākās "Gada pašpārvaldes" titulu. Pieteikumus konkursam bija iesniegušas astoņas mācību iestāžu Pašpārvaldes vai Līdzpārvaldes.

Piesakoties konkursam bija jāiesniedz atskaite par Līdzpārvaldes aktivitātēm šajā mācību gadā, kā arī Līdzpārvaldes koordinatora atsauksme. Tika vērtēta arī Līdzpārvaldes darbība Liepājas Skolēnu domē.

Liepājas Jūrniecības koledžas metodiķe Gita Girņus pastāstīja, ka šajā mācību gadā audzēkņi bijuši ļoti atsaucīgi un aktīvi darbojušies Līdzpārvaldē. “Audzēkņu ieinteresētība bija jau no paša mācību gada sākuma, kad organizējām Skolotāju dienai veltītu pasākumu. Jaunieši aktīvi iesaistījās arī jaunas Līdzpārvaldes un tās prezidenta vēlēšanās, kā arī ar aizrautību organizēja valsts svētkiem veltītu pasākumu 18. novembrī un gada nogales pasākumu saistībā ar Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Bija pat tā, ka aktīvistu kodolam piepulcējās jau pārējie kursa biedri, kas arī gribēja kaut ko darīt, gribēja būt kopā un kuriem šķita, ka tas varētu būt interesanti.” Metodiķe uzsver, ka visos šajos pasākumos kā vadītāji vienmēr bijuši paši audzēkņi, bet pirms tam kopīgi strādājuši pie scenārija. “Protams, ne vienmēr bija viegli, jo ir nodarbību grafiks un tad, kad var vieni nevar citi – tas radīja tādu kā spriedzīti, bet ja labi grib, tad visu var sabalansēt un, ātri strādājot, īsā laikā izdarīt labas lietas.” saka G. Girņus. Taču metodiķe norāda, ka vēlētos, lai nākošajā mācību gadā aktīvāki būtu arī Pašpārvaldes studenti. “Ja Līdzpārvaldes dalībnieki gan atsaucas aicinājumam, gan arī paši nāk ar idejām, tad gribētos lielāku pašiniciatīvu arī no studentu vidus. Lai  būtu apziņa, ka arī paši var kaut ko izdarīt, nevis tikai tad, ja aicina un pamudina no malas,” saka G. Girņus un cer, ka nākošajā gadā situācija varētu mainīties.

Par to, ko vēlētos uzlabot nākošajā mācību gadā metodiķe saka, ka noteikti ir jādomā par to, kā studentus un audzēkņus vairāk iesaistīt ar mācību procesu saistītos jautājumos, kā veicināt informācijas un viedokļu apmaiņu ar koledžas administrāciju, tāpat būtu jāuzlabo sadarbība ar sporta jomas pārstāvjiem koledžā, jo vienam cilvēkam aptvert visas iniciatīvas ir ļoti grūti,” norāda G. Girņus un piebilst, ka vēlētos, lai šie jautājumi nākotnē risinātos pozitīvāk.

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ