Koledžas personāls gūst pieredzi Maltā

Jūlija Jevgrafova (no labās) uzskata, ka, piedaloties jūrniecības uzņēmumu darba vērošanā, iegūta papildu pieredze jūrniecības jomā un pilnveidota profesionālā kompetence.

Liepājas Jūrniecības koledžas direktora vietniece studiju darbā Jūlija Jevgarfova un Inženiertehniskās nodaļas vadītāja, pasniedzēja Marina Treguba Erasmus+ programmas projekta „LJK audzēkņu un personāla prakse” (Proj. Nr. 017-1-LV01-KA102-035254) ietvaros no 16.07. līdz 31.07.2017. devās mobilitātē uz Maltas pilsētu Mostu, kur apmeklēja jūrniecības nozares uzņēmumus, lai uzlabotu gan savas profesionālās prasmes, gan angļu valodas zināšanas. Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējas angļu valodas zināšanas papildināja aģentūrā „Paragon Europe”. Savukārt ar jūrniecību saistītās kompānijās iepazinās ar prakses iespējām koledžas audzēkņiem.

„Lai jūrniecības nozarē profesionāli pasniegtu mācību priekšmetus, vajadzīgas labas angļu valodas zināšanas, tāpēc nepieciešams izmantot jebkuru iespēju, lai papildinātu un paaugstinātu savu zināšanu līmeni,” pārliecināta ir M. Treguba un piebildst, ka bijis ļoti interesanti uzzināt par prakses iespējām mūsu studentiem Maltā, kā arī iepazīties ar Maltas vēsturi un kultūru.”

Jūlija Jevgrafova uzskata, ka, piedaloties jūrniecības uzņēmumu darba vērošanā, iegūta papildu pieredze jūrniecības jomā un pilnveidota profesionālā kompetence. „Iegūtā pieredze un saņemtās zināšanas tiks izmantotas ikdienas darbā ar studentiem, lai paaugstinātu  mācību procesa kvalitāti,” pārliecināta ir J. Jevgrafova un norāda, ka iegūtie kontakti ar jūrniecību saistītās kompānijās sniedz jaunas sadarbības iespējas nākotnē.

Uzziņai:

Projekta nosaukums: LJK audzēkņu un personāla prakse (LMCintern.)

Projekta partneri:  Liepājas Jūrniecības koledža, ParagonEurope un ESMovia.
Projekta īstenošanas laiks:  01.07.2017. - 31.10.2018. (17 mēneši)
Mobilitāšu ilgums: 16 dienas 2 personāla apmācību mobilitātēm uz Maltu, 22 dienas 12 jūrskolas kuģu mehānikas un kuģu vadīšanas programmu audzēkņu praktiskajai apmācībai Spānijā.

Projekta plānotais finansējums: kopējais projektam piešķirtais EK finansējums ir 35 524,00 EUR.

Galvenās aktivitātes:

  1. Divi Liepājas Jūrniecības koledžas personāla pārstāvji pilnveidos profesionālo kompetenci „ēnojot” jūrniecības nozares uzņēmumos Maltā. Rezultātā koledžas darbinieki pilnveidos gan profesionālās iemaņas, gan uzlabos savas komunikācijas prasmes angļu valodā, kā arī stiprinās Liepājas Jūrniecības koledžas internacionalizācijas pakāpi un starptautiskās partnerības iespējas.
  2. Divpadsmit Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi un pavadošā persona no koledžas personāla dosies uz Spāniju, lai izietu praktisku apmācību uzņēmumos, kuri nodarbojas ar nelielu laivu remontu un laivu apkopi, kā arī  dosies īsās laivu tūrēs, saskaņā ar prakses programmu atbilstoši izvēlētājai profesijai – kuģa stūrmanis vai kuģa mehāniķis. Ar šī projekta palīdzību audzēkņi nostiprinās iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, iegūs atzītu pieredzi, kas vajadzīga topošā jūrnieka turpmākajā dzīvē un konkurētspējai darba tirgū.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ