Koledžas mācību spēki papildina zināšanas Kiprā

                                                        

Lai paaugstinātu savu kvalifikāciju elektroinženierijas un augstsprieguma tehnoloģiju jomā, Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēji Vladimirs Solovjovs, Zigurds Purklāvs un Tatjana Makarova no šī gada 2.jūlija līdz 8.jūlijam piedalījās mācībās, kuru tēma bija „MAR5 - Jūras un Ārzonas augstsprieguma spēkstaciju iekārtu un sistēmu drošas ekspluatācijas principi”, kas notika AK Faradeja apmācību un praktisko nodarbību centrā, Kipras pilsētā Limasolā.

                                                       

Apmācības notika Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas - Lietuvas elektronikas un augstsprieguma tehnoloģiju speciālistu mobilitātes un nodarbinātības uzlabošana (LitLatHV, LLI-24)” ietvaros. Pavisam šajās apmācībās piedalījās septiņpadsmit cilvēku no piecām projektā iesaistītām sadarbības iestādēm - Lietuvas Jūras Akadēmijas, Kauņas Tehniskās koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāles un Ventspils Tehnikuma.

Pēc atgriešanās Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēja T. Makarova pastāstīja, ka apmācības notikušas ļoti augstā līmenī. To laikā iegūtas zināšanas ne tikai par kuģu augstsprieguma aprīkojumu, drošības pasākumiem, strādājot ar šādu aprīkojumu, bet, klausoties lektorus, gūta pieredze arī pašu lekciju vadīšanā. „Man, kā lektorei tas ir svarīgi,” norāda T. Makarova. Pasniedzēja pastāstīja, ka nodarbības notikušas arī mācību laboratorijā, kas bijušas aprīkotas ar reālām kuģu augstsprieguma ierīcēm. „Tur bija nepieciešams pildīt darbus, ko iepriekš mēs apguvām teorētiski,” stāsta T. Makarova un piebilst, ka šādās apmācībās gūtā pieredze ļauj praktiski strādāt ar kuģu aprīkojumu, kā arī sniedz zināšanas par darba drošības paņēmieniem.

Savukārt pasniedzējs Zigurds Purklāvs uzsver, ka jau tuvākajā nākotnē šāda veida kursu apguve tiks prasīti ne tikai no kuģu vecākajiem, otrajiem mehāniķiem un elektromehāniķiem, bet arī no sardzes mehāniķiem. Iespējams saīsinātā veidā pat no motoristiem. „Tāpēc arī Liepājas Jūrniecības koledžā ir nepieciešama augsta līmeņa laboratorija, kur kursanti var apgūt zināšanas par kuģu augstsprieguma aprīkojumu un nokārtot kompetences testus,” norāda. Z. Purklāvs.

Liepājas Jūrniecības koledžas projektu speciāliste Jekaterina Zalomova  informē, ka apmācību mērķis bija uzlabot izpratni par augsta un zema sprieguma energosistēmām, kļūmju diagnozi un drošu ekspluatāciju. Apmācības vadījuši pieredzējuši lektori Jens Makartnijs un Normans Litls, kas palīdzējuši apgūt teorētiskos jautājumus, veikt praktiskos laboratorijas darbus un atbildējuši uz jautājumiem neskaidrību gadījumos. Savukārt, lai varētu saņemt atbilstošu kompetences sertifikātu, pēdējā apmācību dienā kursu dalībnieki kārtojuši gan rakstisku pārbaudes testus, gan patstāvīgi veikuši laboratorijas darbus.

J. Zalomova uzsver, ka ieguvums no šiem kursiem ir gan iegūtās zināšanas, gan iespēja vērot pieredzējušu lektoru lekciju organizēšanas, strukturēšanas un pasniegšanas metodes, tādējādi papildinot arī savas lektoru prasmes. „Tāpat liela nozīme ir savstarpējai komunikācijai, kas notika angļu valodā. Tas ļāva kursu dalībniekiem uzlabot savas angļu valodas zināšanas, jo, kā zināms, angļu valodas tehniskā terminoloģija ir pietiekami sarežģīta, bet viņiem tas izdevās,” gandarīta ir J. Zalomova.

Uzziņai:

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Latvijas - Lietuvas elektronikas un augstsprieguma tehnoloģiju speciālistu mobilitātes un nodarbinātības uzlabošana”
Projekta vadošais partneris: Lietuvas Jūras Akadēmija
Sadarbības partneri: Liepājas Jūrniecības koledža, Kauņas Tehniskā koledža, Rīgas Tehniskās Universitātes Ventspils filiāle, Ventspils Tehnikums.
Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017. – 31.03.2019.
Projekta kopējais budžets: 915 322, 51 eiro
(no tiem 778 024,10 eiro – 85 % Eiropas Reģionālās attīstības fonda, 137 298,41 eiro – 15% līdzfinansējums).
Liepājas Jūrniecības koledžas budžets projektā: 139 512, 25 eiro
(no tiem 118 585,41 eiro – Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 20 926,84 eiro – Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums).

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ