Koledžas audzēkņiem panākumi angļu valodas tulkošanas konkursā

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.

Jūrskolas otrā kursa (S-21) audzēknis Artūrs Sisenis angļu valodas tulkošanas konkursā Liepājā izcīnīja godpilno trešo vietu.

Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi pirmo reizi piedalījās Liepājas pilsētas angļu valodas tulkošanas konkursā, kas notika 2.novembrī, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, un izcīnīja godalgotas vietas. Jūrniecības koledžas Jūrskolas otrā kursa (S-21) audzēknis Artūrs Sisenis izcīnīja trešo vietu un saņēma trešās pakāpes diplomu, savukārt Ēriks Sarkisjans (S-22) par parādītajām zināšanām saņēma Atzinības rakstu. Apsveicam puišus ar sasniegumiem un paldies solotājām Irinai Pahomovai un Anitai Pūpolai par ieguldīto darbu, puišus sagatavojot konkursam.

Konkursu organizēja Liepājas Izglītības pārvaldes angļu valodas un latviešu valodas metodiskās apvienības. Konkursa mērķis: rosināt skolēnu interesi, izpratni un motivāciju par valodu aktualitāti saskarsmē un to nozīmi starpkultūru dialogā, kā arī kopt solēnu prasmi izmantot pareizu literāro dzimto valodu citvalodu tekstu tulkošanā.

Konkursā piedalījās Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10. – 12.klašu skolēni.

Konkursa laikā skolēniem bija jātulko literārs teksts (ne garāks par 400 vārdiem) no angļu valodas dzimtajā valodā. Uzdevums bija jāpaveic astoņdesmit minūtes. Tulkošanas procesā varēja izmantot visa veida līdzi paņemtās vārdnīcas, izņemot elektroniskās ierīces. Konkursa žūrijā darbojās metodisko apvienību vadītāji un skolotāji.  

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Atpakaļ