Koledžā viesosies Šanhajas Jūrniecības Universitātes pārstāvji

Viesojoties Šanhajas Jūrniecības Universitātē, Vladimirs Dreimanis universitātes studentiem nolasīja lekcijas astronavigācijā.

Liepājas Jūrniecības koledžā no š.g. 13. līdz 17. novembrim viesosies Šanhajas Jūrniecības Universitātes, Navigācijas un Inženiertehniskas fakultātes profesori Sjamin Zen un Čaodzieņ Ši.

Vizītes laikā Liepājas Jūrniecības koledžas studentiem angļu valodā tiks nolasītas lekcijas par tēmām “Kuģu vadīšana” (Ship handling) un “Kuģa enerģijas taupīšanas menedžments/vadība” (Ship energy efficiency management). Savukārt koledžas studenti stāstīs par savu mācību iestādi, pilsētu un Latvijas tradīcijām.

Vizītes laikā plānota arī tikšanas ar Liepājas Jūrniecības koledžas personālu, lai turpinātu darbu pie abu mācību iestāžu programmu salīdzināšanas, kas tika iesākts 2016. gada beigās, Liepājas Jūrniecības koledžas direktora Vladimira Dreimaņa vizītes laikā Šanhajas Jūrniecības universitātē, Ķīnā.

Kā zināms, Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis, viesojoties Šanhajas Jūrniecības Universitātē, tikās ar šīs mācību iestādes vadību un apsprieda turpmākās sadarbības iespējas. Abas puses vienojās kopīgi izstrādāt apmācību programmu Liepājas Jūrniecības koledžā, kas ļautu mūsu studentiem pēc koledžas diploma saņemšanas gadu studēt Šanhajas Jūrniecības Universitātē, iegūstot bakalaura diplomu, kas savukārt pavērtu iespējas turpināt studijas maģistrantūrā.

V. Dreimanis, salīdzinot abu mācību iestāžu iespējas, uzsvēra, ka teorētisko zināšanu apmācībā Liepājas Jūrniecības koledža var sacensties ar jebkuru tai līdzīgu mācību iestādi, bet prakses nodrošinājuma ziņā Šanhajas Jūrniecības Universitāte var piedāvāt lielākas iespējas. „Ķīnas partneri iegādājušies jaunu sauskravas pārvadājumu kuģi, kurš ir speciāli aprīkots, lai nodrošinātu kvalitatīvu topošo jūras virsnieku apmācību, sniedzot tiem vajadzīgās praktiskās prasmes un iemaņas, kas ļauj iegūt nepieciešamo kvalifikāciju karjeras uzsākšanai jūrā. Mācību kuģis ir aprīkots ar papildus komandtiltiņu, iekštelpās izbūvētas klases un dzīvojamās telpas 160 studentiem. Tas ir tas, ko viņi mums uzreiz var piedāvāt un tas ir arī tas, ko mēs visvairāk meklējam – prakses vietas mūsu studentiem,” uzsvēra Vladimirs Dreimanis.

Šanhajas Jūrniecības Universitātē studē ap 5000 pilna laika studentu, strādā ap 200 pasniedzēju, kā arī tā pārvalda divus lielus kravas kuģus, kuri speciāli aprīkoti kadetu apmācībai.

Liepājas Jūrniecības koledža jau 2015. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti. Savukārt 2016. gadā tika saņemts Erasmus+ programmas finansējums un noslēgts līgums personāla apmaiņai starp abām mācību iestādēm.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ