Koledžā uzsākta topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve

 

 

 

Īstenojot projektu „Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana”, koledžā uzsākta mehāniķu darbnīcu pārbūve. Plānots pārbūvēt topošo kuģu mehāniķu darbnīcas un aprīkot tās ar modernām iekārtām un instrumentiem, kā arī izveidot mācību laboratoriju, tādējādi nodrošinot koledžas programmu: Jūras transports-kuģa mehānika, Kuģa mehānika kvalitatīvu apguvi ap 330 studējošiem gadā.    

Topošā darbnīca tiks aprīkota ar tādām modernām iekārtām, kā eļļas un smērvielu analīžu pārvietojamo

 laboratoriju, mašīnapstrādes darba galdiem un iekārtām, universālo virpu, urbšanas un frēzēšanas iekārtām, lentzāģi metālam, metināšanas iekārtām, gāzes metināšanas iekārtām un to aprīkojumu, darba galdu lokmetināšanas, griešanas ar gāzi un slīpēšanas darbiem u.c., kā arī būs nodalītas metinātāju praktisko apmācību darba vietas  - kabīnes.

Patlaban gandrīz visas iekārtas, izņemot eļļas un smērvielu analīžu pārvietojamās laboratorijas iekārtas, jau piegādātas un atrodas noliktavā, līdz brīdim, kad tiks pārbūvēta pati ēka. Par mācību iekārtu un to aprīkojuma iegādi 2017.gada 6.decembrī noslēgts līgumus ar SIA „STOKKER”. Savukārt 21.02.2018. noslēgts līgums ar SIA "FRAKTAL Bau" par topošo kuģu mehāniķu darbnīcu pārbūvi.

Veiktie uzlabojumi infrastruktūrā un aprīkojumā nodrošinās programmas mācību priekšmetu un iegūstamo praktisko iemaņu atbilstību starptautisko jūrnieku profesionālās sagatavošanas standartu prasībām un ļaus sagatavot augsti kvalificētu darbaspēku jūrniecības un transporta nozarēs.

Līdz šim Liepājas Jūrniecības koledžas mehāniķu praktiskās apmācības darbnīcas atradās divās atsevišķās ēkās. Telpas ir nepiemērotas apmācībai, jo trūkst gan darba vietu visiem studējošiem, gan daļa no tehniska aprīkojuma vairs neatbilst starptautisko jūrnieku profesionālās sagatavošanas standartu prasībām.

Pēc pārbūves darbnīca, kas atrodas koledžas galvenajā ēkā tiks pārvietota uz pārbūvētajām darbnīcām, kas no nelielas metināšanas apmācību un noliktavu telpas būs kļuvusi par pilnvērtīgu, speciāli mehānisko darbnīcu izvietošanai paredzētu ēku. Tādējādi koledžas galvenajā ēkā atbrīvosies telpa, kuru varēs izmantot teorētiskajām apmācībām vai administratīvām vajadzībām.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.1.4. specifiskais atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.
Projekta plānotās izmaksas
: 336 119 euro, no tiem ERAF finansējums veido 285 701,15 euro, Valsts līdzfinansējums – 50 417,85 euro.
Projekta īstenošanas laiks: 17 mēneši (01.07.2017. – 30.11.2018.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 26591363

 

Atpakaļ