Jūrskolai liels pieprasījums, atver papildus grupu

Līgumus slēdz topošie kuģu vadītāji Ainis Jukšs (no kriesās) un Ilmārs Kopštāls, kas iestājušies koledžā pēc vidusskolas absolvēšanas

Šogad Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolā kuģu vadītāju specialitāti vēlas apgūt daudz vairāk jauniešu nekā bija plānots. Līdz ar to mācību iestāde atver  papildus grupu kuģu vadītāju specialitātes apgūšanai un izsludina papildus uzņemšanu uz vēl brīvajām divpadsmit vietām. Pieteikties aicināti jaunieši ar pamatskolas izglītību līdz 19. augustam.

Iepriekš bija plānots nokomplektēt divas kuģu mehāniķu un vienu kuģu vadītāju grupu. Taču, ņemot vērā lielo pieprasījumu, Jūrskolā, kur uzņem jauniešus ar pamatskolas izglītību, tiek atvērta papildus grupa kuģu vadītāju specialitātē.

Direktora vietniece studiju darbā Jūlija Jevgrafova informē, ka Jūrskolā arī kuģu mehāniķu specialitātē abas grupas ir pārpildītas. Patlaban Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolā, kur uzņem jauniešus pēc devītās klases, uz kuģu vadītājiem iestājušies 48 jaunieši, bet uz kuģu mehāniķiem - 67. Savukārt koledžā, kur uzņem jauniešus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību uz stūrmaņiem iestājušies 79 jaunieši, bet uz mehāniķiem – 51. Savukārt loģistikas specialitāti vēlas apgūt 19 jaunieši.

Patlaban Liepājas Jūrniecības koledžā līgumus slēdz tie jaunieši, kuri jau izvēlējušies apgūt ar jūrniecību saistītas profesijas un iestājušies koledžā vai Jūrskolā.

Taču līdz 19. augstam Liepājas Jūrniecības koledža turpina uzņemt arī studējošos ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību pilna laika 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām šādās programmās: kuģu mehāniķis, kuģa vadītājs un loģistikas speciālists. Pieteikties Uliha ielā 5. Tuvāka informācija Liepājas Jūrniecības koledžas mājas lapā www.ljk.lv. Savukārt nepilna laika studijām uzņemšana turpināsies līdz 23. septembrim.

Atpakaļ