Jūrniecības koledža gatavojas uzsākt jauno mācību gadu

Liepājas Jūrniecības koledžā pavisam drīz sāksies jaunais mācību gads. Šogad mācību iestādes lielajā zālē gan koledžas, gan Jūrskolas pirmo kursu audzēkņi uz svinīgo pasākumu pulcēsies 4.septembrī. Pēc aizvadītajām brīvdienām vieniem tas būs sākums jauniem atklājumiem, jauniem sasniegumiem un arī jauniem draugiem. Citiem - tas būs prieks par tikšanos ar skolas biedriem un kārtējā mācību cēliena sākumu, kas ir vēl viens solis tuvāk savu sapņu īstenošanai. Arī šogad koledžas Jūrskolā, kur uzņem audzēkņus pēc devītās klases, plānoto trīs grupu vietā ir nokomplektētas četras – divas grupas apgūs kuģu mehāniķu profesiju un divas – kuģu vadītāju profesiju.

Taču Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis norāda, ka valstī vērojamā vispārējā jauniešu skaita samazināšanās problēma šogad atstājusi ietekmi arī uz Liepājas Jūrniecības koledžā uzņemto jauniešu skaitu. „Kaut gan uzņemšana pilna laika studijām vēl turpinās līdz 31.augustam, jau tagad var teikt, ka uzņemsim par aptuveni 15 – 20% mazāk tieši divpadsmito klašu absolventus uz koledžas līmeņa programmām,” norāda V. Dreimanis. „Skatīsimies kā papildināsies nepilna laika studējošo skaits, kur reālie rezultāti būs zināmi septembra beigās, oktobrī. Savukārt, ja salīdzina to, cik pagājušajā mācību gadā absolvēja koledžu un cik šogad uzņemsim, tad tas ir par kādu ceturto daļu vairāk,” stāsta V. Dreimanis. „Priecē tas, ka pēc devītās klases uz Jūrskolas programmām arī šogad ir pieteikušies pietiekami daudz jauniešu, kas mums jau otro gadu pēc kārtas ļauj atvērt papildus grupu, kas ir pozitīvi,” grupu komplektēšanu vērtē mācību iestādes direktors. „Jau otro gadu pēc kārtas veidosim četras grupas: divas kuģu mehāniķu un divas - kuģu vadītāju,” saka V. Dreimanis un piebilst, ka jaunuzņemto kopējais zināšanu līmenis ir pietiekoši augsts, kas ļauj cerēt, ka jaunieši spēs sekmīgi apgūt Jūrskolas piedāvātās programmas. 

Sagaidot jauno mācību gadu, izglītības iestāde par saviem līdzekļiem veic mācību klašu remontu, kas uzlabos telpu izmantošanas iespējas. „Vecās vēl padomju laikā izveidotās klases no nelielām telpām pārtop par plašām un gaišām auditorijām,” stāsta V. Dreimanis un norāda, ka no četrām atsevišķām klasēm izveidos divas auditorijas, kurās būs iespēja mācīties lielākam cilvēku skaitam. „Tās būs vispārējās izglītības auditorijas. Turklāt mēs samazināsim specializēto klašu skaitu un pāriesim uz vispārējām auditorijām, kuras būs aprīkotas ar visu nepieciešamo dažādu mācību priekšmetu apguvei, līdz ar to mēs varēsim brīvi izmantot auditoriju nevis pielāgoties auditorijas specifikai,” norāda direktors.

V. Dreimanis uzsver, ka arī šajā mācību gadā izglītības iestāde turpinās pilnveidot audzināšanas metodes, lai motivētu jauniešus nepamest mācības jau pie pirmajām grūtībām. „Ja jaunietim būs vēlēšanās turpināt mācības, tad visiem spēkiem centīsimies viņam palīdzēt nodrošinot gan papildus nodarbības, gan veicot audzināšanas aktivitātes un veidojot ciešāku kontaktu ar vecākiem. Īpaši tas varētu attiekties uz tiem jauniešiem, kuriem, iespējams, bijis cits priekšstats par Liepājas Jūrniecības koledžas mācību procesu un zināšanu apguve izrādījusies sarežģītāka nekā iepriekš domāts,” norāda V. Dreimanis. „Profesijas, ko piedāvā Liepājas Jūrniecības koledža ir vajadzīgas un pieprasītas visā pasaulē. Taču, lai jaunietis, pēc mācību iestādes absolvēšanas, spētu sevi prezentēt kā Latvijas jūrniecības virsnieku, jau mācību procesā ir jānodrošina atbilstoša audzināšana un zināšanu apguve,” pārliecināts ir V. Dreimanis un norāda, ka tie Liepājas Jūrniecības koledžas absolventi, kas vēlas strādāt jūrniecībā, darbu vienmēr ir atraduši.

Patlaban Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolā uzņemti: kuģu vadītāji – 59, kuģu mehāniķi – 50. Savukārt koledžā uzņemti: kuģu vadītāji – 40, kuģu mehāniķi – 31, bet loģistikas specialitāti vēlas apgūt – 8 jaunieši. Nepilna laika studijām uzņemšana turpināsies līdz septembra beigām. Kopumā Liepājas Jūrniecības koledžā mācās ap 1070 jauniešu.

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ