Izstādē “SKOLA SKOLĀ 2017” stāsta par koledžu

Vispārizglītojošo skolu audzēkņi ar interesi izmēģināja sasiet kādu no jūrnieku mezgliem.

Šī gada 16. februārī Liepājas Jūrniecības koledža piedalījās Liepājas Raiņa 6. vidusskolas un pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotajā augstāko un profesionālo izglītības iestāžu izstādē “Skola skolā 2017”. Organizatori uzsver, ka pasākuma mērķis bija pieejamā veidā informēt Liepājas pilsētas 8. – 12. klašu vispārizglītojošo skolu skolēnus un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus par turpmākās izglītības iespējām.

Par Liepājas Jūrniecības koledžu, tās sadzīvi un mācību apstākļiem stāstīja paši audzēkņi, kuri demonstrēja arī mezglu siešanas iemaņas. Savukārt metodiķe Gita Girņus savā prezentācijā iepazīstināja 9. un 12. klašu audzēkņus ar Liepājas Jūrniecības koledžas piedāvātajām mācību programmām un iestāšanās noteikumiem. Īpašu jautrību klātesošo vidū izraisīja hidrotērpu uzvilkšanas sacensības.  

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ