Izstādē „Skola 2016” stāsta par Liepājas Jūrniecības koledžu

28. februārī Ķīpsalā veiksmīgi noslēdzās gada nozīmīgākais izglītības pasākums – 22. starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2016”, kurā piedalījās 140 dalībnieki no Latvijas, ASV, Francijas, Igaunijas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes un Vācijas. Izstādi apmeklēja 18 035 interesentu, kas ir par 2,8 % vairāk nekā pērn.

Arī Liepājas Jūrniecības koledža ar savu stendu piedalījās šajā izstādē, prezentējot gan skolu un tās piedāvātās programmas, gan pilsētu. Izstādē konsultantu lomā iejutās mācību iestādes audzēkņi Rolands Boitmenis, Eduards Strautmanis, Romāns Locans, Edmunds Ļapins, Monta Zole, Aiva Trofimova, kas metodiķes Gitas Girņus un sabiedrisko attiecību speciālistes Indras Grases vadībā piedāvāja informāciju gan par studijām, gan koledžas aktualitātēm.

Pirmā kursa stūrmaņu specialitātes audzēknis Eduards Strautmanis atzina, ka jaunieši galvenokārt interesējās par iestāšanās noteikumiem gan pēc devītās, gan divpadsmitās klases, par praksi, par stipendijām un to apmēru, par mācību programmām. Eduards, vērtējot izstādi, saka, ka pasākums bija interesants un noteikti tajā vajadzēja piedalīties, jo apmeklētājiem bija iespēja uzzināt par Liepājas Jūrniecības koledžu, par tas piedāvātajām priekšrocībām izvēloties mācīties šajā mācību iestādē.

Liepājas Jūrniecības koledža ir viena no vecākajām šāda veida mācību iestādēm Latvijā, kas jauniešiem gan pēc pamatskolas, gan pēc vidusskolas beigšanas piedāvā apgūt kuģa mehāniķa, kuģa vadītāja un loģistikas speciālista specialitāti, iegūstot pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību.

Izstādes „Skola” vadītājs Valts Jirgensons pateicās visiem dalībniekiem, kuri izstādi veido saturiski aizvien bagātāku un krāšņāku. “Priecājos, ka arvien vairāk jauniešiem tieši izstāde ir vieta, kur izvēlēties savas turpmākās studiju gaitas un nākotnes profesiju,” norādījis Valts Jirgensons.

Indra Grase
koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ