Piegādātas jaunajām mehāniķu darbnīcām paredzētās mācību iekārtas

Īstenojot projektu „Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana.”, koledžā iegādātas mūsdienīgas iekārtas un to aprīkojums, kas paredzēts topošo mehāniķu apmācībām. Patlaban gandrīz visas iekārtas, izņemot eļļas un smērvielu analīžu pārvietojamās laboratorijas iekārtas, jau piegādātas un atrodas noliktavā, līdz brīdim, kad tiks pārbūvēta pati ēka. Par mācību iekārtu un to aprīkojuma iegādi 2017.gada 6.decembrī noslēgts līgumus ar SIA „STOKKER”. Savukārt 21.02.2018. noslēgts līgums ar SIA "FRAKTAL Bau" par topošo kuģu mehāniķu darbnīcu pārbūvi.

Īstenojot projektu, plānots pārbūvēt topošo kuģu mehāniķu darbnīcas un aprīkot tās ar modernām iekārtām un instrumentiem, kā arī izveidot mācību laboratoriju, tādējādi nodrošinot koledžas programmu: Jūras transports-kuģa mehānika, Kuģa mehānika kvalitatīvu apguvi ap 330 studējošiem gadā. Topošā darbnīcā tiks aprīkota ar tādām modernām iekārtām, kā eļļas un smērvielu analīžu pārvietojamo laboratoriju, mašīnapstrādes darba galdiem un iekārtām, universālo virpu, urbšanas un frēzēšanas iekārtām, lentzāģi metālam, metināšanas iekārtām, gāzes metināšanas iekārtām un to aprīkojumu, darba galdu lokmetināšanas, griešanas ar gāzi un slīpēšanas darbiem u.c., kā arī būs nodalītas metinātāju praktisko apmācību darba vietas - kabīnes.

Liepājas Jūrniecības koledža uzsākusi vērienīgu, tā dēvētās STEM jeb zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātikas izglītības programmu modernizācijas un attīstības projektu, kas nodrošinās augsta līmeņa jūrniecības nozares speciālistu sagatavošanu.

Veiktie uzlabojumi infrastruktūrā un aprīkojumā nodrošinās programmas mācību priekšmetu un iegūstamo praktisko iemaņu atbilstību starptautisko jūrnieku profesionālās sagatavošanas standartu prasībām un ļaus sagatavot augsti kvalificētu darbaspēku jūrniecības un transporta nozarēs.

Uzziņai:
Projekts tiek realizēts 8.1.4. specifiskais atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā (turpmāk – LJK), pārbūvējot mehānikās darbnīcas un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem. Projekta rezultātā tiks uzlabota mācību vide LJK STEM programmās studējošiem. Veiktie ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā nodrošinās daļu no programmas priekšmetu un iegūstamo praktisko iemaņu atbilstību starptautisko jūrnieku profesionālās sagatavošanas standartu prasībām, kas ļaus arī turpmāk sagatavot augsti kvalificētu darbaspēku jūrniecības un transporta nozarēs.

Projekta plānotās izmaksas: 336 119 euro, no tiem ERAF finansējums veido 285 701,15 euro, Valsts līdzfinansējums – 50 417,85 euro.

Projekta īstenošanas laiks: 17 mēneši (01.07.2017. – 30.11.2018.)

Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ