Piedalāmies erudīcijas konkursā

Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību.
Dienas sākumā katra skola atrādīja sagatavoto mājasdarbu par tēmu “Vējš iedvesmo”. 

2019. gada 4. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālo izglītības iestāžu izglītojamo erudīcijas konkurss “Erudīts 2019”, kurā piedalījās 12 dažādu skolu komandas.

Liepājas Jūrniecības koledžu konkursā šogad pārstāvēja Samanta Čepukaite (S-22), Artūrs Sisenis (S-21), Dans Tamsons (S-12), Kristiāns Gruntiņš (S-11), Ralfs Andrejevs (S-12) Ņikita Gabanovs (S-12).

Katras skolas pārstāvji veidoja divas komandas – dabaszinību, matemātikas un ekonomikas komandu (no LJK - Kristiāns, Ralfs, Ņikita) un latviešu valodas, literatūras, angļu valodas un Latvijas un pasaules vēstures  komandu (no LJK – Samanta, Artūrs, Dans).

Dienas sākumā katra skola atrādīja sagatavoto mājasdarbu par tēmu “Vējš iedvesmo”, bet pēc tam visas dienas garumā jaunieši pildīja dažādus uzdevumus – eksakto zinību komandas veica dažādus matemātiskus, ekonomiskus un ķīmiskus uzdevumus, savukārt humanitāro zinību komandas parādīja savas zināšanas vēstures, latviešu valodas un angļu valodas uzdevumos.

Dienas beigās, saskaitot katras komandas iegūtos punktus, tika apbalvoti labākie. Dabaszinību, matemātikas un ekonomikas jomā pirmo vietu šogad ieguva Saldus tehnikums, bet latviešu valodas, literatūras, angļu valodas un Latvijas un pasaules vēstures komandu konkurencē pirmo vietu izcīnīja PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.

Paldies LJK komandas dalībniekiem par aktivitāti un atsaucību!

Gita Girņus
LJK metodiķe studiju un audzināšanas darbā
Atpakaļ