Dmitrijs Petrušenkovs saņem Jūrnieku arodbiedrības stipendiju

 Jūrnieku arodbiedrības stipendiju saņem Dmitrijs Petrušenkovs (vidū)

Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības stipendija 2017./2018. st.g. 1.semestrim piešķirta M-51A grupas studentam Dmitrijam Petrušenkovam.

Apliecinājumu par stipendijas saņemšanu pasniedza Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrības (LTFJA) pārstāvis Andrejs Umbraško.

Stipendiju konkursu organizē Latvijas Jūras administrācija (LJA), Latvijas Tirdzniecības flotes Jūrnieku arodbiedrība (LTFJA), Latvijas Jūrniecības savienība (LJS) un citas ar jūrniecību saistītas Latvijā organizācijas, ar mērķi popularizēt jūrnieku profesiju un mudināt Latvijas skolniekus tālākai jūras aroda apgūšanai.

Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ