Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija  uzsāk kopīgas mācības - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledža un Lietuvas Jūras akadēmija uzsāk kopīgas mācības

 02-04-2019
21.03.2019. notika pirmā kopīgā nodarbība, kurā piedalījās Liepājas Jūrniecības koledžas un Lietuvas Jūras akadēmijas studenti, izmantojot jauniegādātos trenažierus – simulatorus. Liepājas Jūrniecības koledžas kuģa simulators tiešsaistē bija savienots ar trenažieri Lietuvas Jūras akadēmijā. Abas izglītības iestādes simulēja situāciju, kad Klusajā okeānā tuvu viens otram atradās divi kuģi, kuriem, strādājot komandā, bija jāizglābj divi nelaimē nonākuši zvejnieki. To pēc glābšanas un meklēšanas koordinācijas centra rīkojuma paveica liepājnieki. Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledžā notiek konkursa “Enkurss” reģionālās sacensības - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžā notiek konkursa “Enkurss” reģionālās sacensības

 21-03-2019
2018./2019. mācību gadā norit jūrniecības konkursa “Enkurss” 13. sezona. Tā galvenais uzdevums ir skolēnu iepazīstināšana ar jūrniecības nozari, mudinot jauniešus izvēlēties jūrnieka profesiju un mācīties šīs nozares augstskolās Latvijā. Lasīt vairāk...
LJK uzsāk sadarbību ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK uzsāk sadarbību ar Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti

 11-03-2019
Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) Kuģu vadītāju nodaļas vadītājs, lektors Mihails Mutors un mācību kursa “Kuģu enerģētisko iekārtu automātikas un kontroles sistēmas” lektors Jānis Kokars Erasmus+ programmas projekta “LJK personāla apmaiņa ar Ņujorkas Štata universitātes Jūrniecības koledžu (ASV) un Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (Krievija)” (Proj. Nr. 2018-1-LV01-KA107-046884) ietvaros no 17.12.2018. līdz 21.12.2018. devās docēšanas mobilitātē uz Kaļiņingradas Valsts tehnisko universitāti (KVTU), lai novadītu lekcijas un piedalītos pieredzes apmaiņā, nodrošinot turpmāku sadarbību ar šo mācību iestādi. Lasīt vairāk...
Plāno pilnveidot mācību programmas un ieviest  e-dokumentu apriti - Liepājas Jūrniecības koledža

Plāno pilnveidot mācību programmas un ieviest e-dokumentu apriti

 15-02-2019
Liepājas Jūrniecības koledžā uzsākts projekts labākas pārvaldības nodrošināšanai. Liepājas Jūrniecības koledžas vadošā projektu speciāliste Jekaterina Zalomova pastāstīja, ka projekta īstenošanas laikā tiks pilnveidots studiju programmu “Jūras transports”, “Kuģu vadīšana”, “Jūras transports – kuģu mehānika” un “Kuģu mehānika” saturs, salāgojot to ar nozares attīstības vajadzībām, kā arī tiks izveidota moduļu sistēma attālinātai apmācībai. Projekta laikā veiktajām darbībām plānoti vairāki starptautiskie izvērtējumi/starptautiskās salīdzinošās analīzes, kā arī konferences “Moduļu sistēmas priekšrocības mūsdienu izglītībā” organizēšana. Efektīva funkcionējoša mehānisma un atbalsta instrumentu izveide un ieviešana, kas motivēs studējošus iesaistīties pētniecībā un mobilitātē. Lasīt vairāk...
Piedalāmies izstādē “Kur mācīties tālāk?“ - Liepājas Jūrniecības koledža

Piedalāmies izstādē “Kur mācīties tālāk?“

 14-02-2019
Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi Eduards Strautmanis, Daniēla Šalma, Normunds Dinsbergs un sabiedrisko attiecību specāliste Indra Grase piedalījās izstādē “Kur mācīties tālāk?”, lai iepazīstinātu ar tālākās izglītības iespējām koledžā. Liepājas un apkārtnes skolu skolēni 7. februārī jau otro gadu tiek aicināti uz vērienīgu izstādi Liepājas Latviešu biedrības namā. Īpaši saistoša tā bija 9. – 12. klašu skolēniem, kuri šobrīd ir lielās izvēles priekšā par saviem karjeras plāniem nākotnē. Lasīt vairāk...
Tukumā stāsta par Liepājas Jūrniecības koledžu - Liepājas Jūrniecības koledža

Tukumā stāsta par Liepājas Jūrniecības koledžu

 04-02-2019
24. janvārī Liepājas Jūrniecības koledžas metodiķe Gita Girņus kopā ar audzēkņiem Kristapu Uzticu, Damaru Putrašēvicu, Daniēlu Gerdu Šalmu un Normundu Dinsbergu pārstāvēja mācību iestādi karjeras dienā „Atnāc un uzzini!”, kas notika Tukuma 2. vidusskolā. Lasīt vairāk...
Koledžā uzstādītas jaunas radio sakaru simulācijas iekārtas - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžā uzstādītas jaunas radio sakaru simulācijas iekārtas

 23-01-2019
Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001) ietvaros, Liepājas Jūrniecības koledžā uzstādīta jauna radio sakaru simulācijas iekārta – GMDSS simulators, kas savienots jau ar izglītības iestādē esošo iekārtu infrastruktūru, nodrošinot papildu piecas darba vietas. Simulācijas iekārtas tiek izmantotas mācību procesa nodrošināšanai. Lasīt vairāk...
Izmanto programmas „Latvijas skolas soma”  piedāvātās iespējas - Liepājas Jūrniecības koledža

Izmanto programmas „Latvijas skolas soma” piedāvātās iespējas

 18-01-2019
2018./2019. mācību gadā darbību uzsākusi iniciatīva „Latvijas skolas soma” – lielākā Latvijas Valsts simtgades dāvana vairāk nekā divsimt tūkstošiem Latvijas skolēnu. Programmas mērķis - padarīt mācību procesu mūsdienīgu, spēcināt valstiskās piederības apziņu, mazināt sociālo nevienlīdzību skolu jaunatnes vidū. Programma paredz iesaistīšanos dzaudzveidīgās norisēs, lai skolēni caur personīgo pārdzīvojumu uzzinātu „par visu, kas Latviju padara par Latviju” – klātienē iepazītu Latvijas mākslas un kultūras vērtības, zinātnes sasniegumus, kultūrvēsturisko mantojumu. Programma finansē audzēkņu teātru, koncertu un muzeju apmeklējumus, paredzot katram audzēknim vismaz vienu aktivitāti semestrī. Lasīt vairāk...
Pilnveido profesionāloās izglītības kvalifikācijas sistēmu - Liepājas Jūrniecības koledža

Pilnveido profesionāloās izglītības kvalifikācijas sistēmu

 17-01-2019
Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu. Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai. Lasīt vairāk...
Jaunajās topošo mehāniķu darbnīcās tiek veikti iekšdarbi - Liepājas Jūrniecības koledža

Jaunajās topošo mehāniķu darbnīcās tiek veikti iekšdarbi

 20-12-2018
Īstenojot projektu „Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana”, Liepājas Jūrniecības koledžā turpinās mehāniķu darbnīcu pārbūve. Topošo kuģu mehāniķu darbnīcas plānots aprīkot ar modernām iekārtām un instrumentiem, kā arī izveidot mācību laboratoriju, tādējādi nodrošinot koledžas programmu: Jūras transports-kuģa mehānika, Kuģa mehānika kvalitatīvu apguvi ap 330 studējošiem gadā. Lasīt vairāk...
Latvijai 100 – 2018. gada 18.novembrī - Liepājas Jūrniecības koledža

Latvijai 100 – 2018. gada 18.novembrī

 28-11-2018
2018. gada 15. novembrī Liepājas Jūrniecības koledžas pedagogi un darbinieki, studenti un audzēkņi pulcējās zālē, lai atzīmētu Latvijas 100 gadadienu. Koledžas direktors Vladimirs Dreimanis, uzrunājot klātesošos, sveica visus Latvijas simtajā dzimšanas dienā un novēlēja topošajiem jūrniekiem ar lepnumu nest Latvijas vārdu pasaulē. Apsveikuma vārdus Latvijai bija sagatavojuši arī Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi un studenti. Lasīt vairāk...
Liepājas Jūniecības koledžas matemātikas  olimpiādes rezultāti - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūniecības koledžas matemātikas olimpiādes rezultāti

 28-11-2018
12.novembrī Liepājas Jūrniecības koledžā notika matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās Jūrskolas audzēkņi. Lasīt vairāk...
Piedalāmies starptautiskā informātikas konkursā Bebr(a)s - Liepājas Jūrniecības koledža

Piedalāmies starptautiskā informātikas konkursā Bebr(a)s

 15-11-2018
Piecpadsmit Jūrskolas pirmā kursa stūrmaņu grupas S-12 audzēkņi 13. novembrī piedalījās Starptautiskajā informātikas konkursā Bebr(a)s. Lasīt vairāk...
Koledžas audzēkņiem panākumi angļu valodas  tulkošanas konkursā - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžas audzēkņiem panākumi angļu valodas tulkošanas konkursā

 15-11-2018
Jūrskolas otrā kursa (S-21) audzēknis Artūrs Sisenis angļu valodas tulkošanas konkursā Liepājā izcīnīja godpilno trešo vietu. Lasīt vairāk...
Sakopjam Kristiāna Johana Dāla un Alfrēda Dāla kapavietas - Liepājas Jūrniecības koledža

Sakopjam Kristiāna Johana Dāla un Alfrēda Dāla kapavietas

 06-11-2018
Jaunieši, pirmo kursu audzinātāja Jura Vārdiņa (otrais no labās) vadībā, sagrāba nokritušās lapas un ar grants maisījumu izlīdzināja zemi ap apbedījuma vietām un nolika ziedus. Lasīt vairāk...
Jūrskolā notiek angļu valodas olimpiāde - Liepājas Jūrniecības koledža

Jūrskolā notiek angļu valodas olimpiāde

 06-11-2018
Angļu valodas olimpiādes pirmajā kārtā piedalījās Jūrskolas pirmo līdz trešo kursu pārstāvji. Lasīt vairāk...
​LCS izsludina pieteikšanos uz 50 prakses vietām - Liepājas Jūrniecības koledža

​LCS izsludina pieteikšanos uz 50 prakses vietām

 01-11-2018
10. oktobrī Liepājas Jūrniecības koledžas aktu zālē notika SIA “LSC” pārstāvju tikšanās ar studentiem un pasniedzējiem. Koledžas prakses koordinatore Nataļja Kudinova informēja, ka uz tikšanos bija ieradušies “LSC” izpilddirektors Mikkjals Poulsens, Drošības un kvalitātes daļas vadītājs Aleksejs Sidorenko un flotes Personāla daļas direktore Sanita Žurzdina, kuri stāstīja par prakases iespējām uzņēmumā. Lasīt vairāk...
Sporta dienā noskaidroti stiprākie - Liepājas Jūrniecības koledža

Sporta dienā noskaidroti stiprākie

 30-10-2018
5. oktobrī notika gadskārtējā Liepājas Jūrniecības koledžas Sporta diena, kur uzmanības centrā vienmēr ir airēšanas sacensības “Liepājas Regate”. Šogad airēšanas sacensībām “Liepājas Regate 2018” bija pieteikušās piecas komandas. Pārējie Liepājas Jūrniecības koledžas un Jūrskolas audzēkņi un studenti tika aicināti sacensties tādās disciplīnās kā virves vilkšanā, svaru bumbas celšanā, pievilkšanās pie stieņa (zēniem), lēkšanā ar lecamauklu (meitenēm). Lasīt vairāk...
Sveicam savus pedagogus Skolotāju dienā - Liepājas Jūrniecības koledža

Sveicam savus pedagogus Skolotāju dienā

 29-10-2018
Sveicam savus pedagogus Skolotāju dienā Katru gadu oktobra sākumā tiek atzīmēta Skolotāju diena, kurā tradicionāli tiek sveikti pedagogi, pateicoties viņiem par ieguldīto darbu jaunās paaudzes izglītošanā. Arī Liepājas Jūrniecības koledžā 4.oktobrī pedagogi tika aicināti uz īpašu pasākumu, kuru bija noorganizējuši Līdzpārvaldes un Pašpārvaldes pārstāvji. Lasīt vairāk...
Koledža pirmo reizi piedalās Eiropas Valodu dienā - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledža pirmo reizi piedalās Eiropas Valodu dienā

 02-10-2018
Pirmā kursa (S11) stūrmaņu programmas audzēkne Poļina Spare ir viena no plakātu autorēm, kas piedalījās Eiropas Valodu dienā. Lasīt vairāk...
Spēka dienā Roberts Jevtejevs iegūst pirmo vietu - Liepājas Jūrniecības koledža

Spēka dienā Roberts Jevtejevs iegūst pirmo vietu

 28-09-2018
Roberts Jevtejevs izcilu spēku demonstrē ne tikai LJK Sporta dienā (attēlā), bet arī iegūstot 1. vietu Spēka dienā Liepājā pie stieņa pievelkoties 31 reizi. Lasīt vairāk...
Turpinās topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve - Liepājas Jūrniecības koledža

Turpinās topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve

 28-09-2018
Īstenojot projektu „Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana”, Liepājas Jūrniecības koledžā turpinās mehāniķu darbnīcu pārbūve. Lasīt vairāk...
Ievēlēti Līdzpārvaldes un Pašpārvaldes līderi - Liepājas Jūrniecības koledža

Ievēlēti Līdzpārvaldes un Pašpārvaldes līderi

 28-09-2018
2018. gada 19. septembrī notika šī studiju gada pirmā Liepājas Jūrniecības koledžas (LJK) Jūrskolas audzēkņu Līdzpārvaldes dalībnieku sapulce. Lasīt vairāk...
Svinīgi atklātas jaunās mācību laboratorijas - Liepājas Jūrniecības koledža

Svinīgi atklātas jaunās mācību laboratorijas

 28-09-2018
Jaunās mācību laboratorijas atklāja direktora vietniece studiju darbā Jūlija Jevgrafova (pirmā no labās) Lasīt vairāk...
Sācies jaunais mācību gads - Liepājas Jūrniecības koledža

Sācies jaunais mācību gads

 18-09-2018
Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis norāda, ka saistībā ar uzņemšanu, ir iestājies zināms stabilitātes periods, jo pēdējos trijos gados uzņemts aptuveni vienāds studējošo skaits. Lasīt vairāk...
Trīs nedēļas Valensijā - labākais laiks manā dzīvē! - Liepājas Jūrniecības koledža

Trīs nedēļas Valensijā - labākais laiks manā dzīvē!

 18-09-2018
Tas bija labākais laiks manā mūžā - tā apgalvoja gandrīz visi šīs prakses dalībnieki pēc atgriešanās no Valensijas Lasīt vairāk...
Kitija Lagza saņem Simtgades stipendiju - Liepājas Jūrniecības koledža

Kitija Lagza saņem Simtgades stipendiju

 31-07-2018
Simtgades izcilniece Kitija Lagzda izlaidumā saņēma Izglītības un zinātnes ministrijas un Finanšu ministrijas izsniegto Pateicību. Lasīt vairāk...
LJK izveidota Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK izveidota Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija

 11-07-2018
2018. gada 11. jūnijā Liepājas Jūrniecības koledžā tika pilnībā uzstādīta jauna Navigācijas, manevrēšanas un mašīntelpas vadības laboratorija. Jau no 2018. gada 11. jūnija līdz 15. jūnijam koledžas personāls apmeklēja apmācības kursus Lasīt vairāk...
LSC IZSLUDINA PIETEIKŠANOS STIPENDIJĀM TOPOŠAJIEM JŪRNIEKIEM - Liepājas Jūrniecības koledža

LSC IZSLUDINA PIETEIKŠANOS STIPENDIJĀM TOPOŠAJIEM JŪRNIEKIEM

 05-07-2018
Jau ceturto gadu pēc kārtas SIA „LSC” izsludina pieteikšanos stipendijai topošajiem jūrniekiem. Stipendijas mērķis ir atbalstīt topošos jūrniekus un veicināt jūrniecības izglītību Latvijā. Stipendija tiks piešķirta sešiem topošajiem jūrniekiem. Šogad paredzētas divu veidu stipendijas – parastās stipendijas un zelta stipendiju. Parastās stipendijas apmērs ir līdz 300 eiro mēnesī, zelta stipendijas - līdz 350 eiro. Stipendijas katru gadu piešķir sešiem studentiem uz laika periodu līdz 15 mēnešiem. Stipendiju piešķiršanu atbalsta Vītolu fonds. Pieteikties iespējams līdz 13.jūlijam tiem topošajiem jūrniekiem, kuri izgājuši jūras praksi uz kāda no LSC tehniskajā pārvaldībā esošajiem kuģiem. Lasīt vairāk...
LJK uzstādītās Mašintelpas simulatora jaunas darba vietas - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK uzstādītās Mašintelpas simulatora jaunas darba vietas

 04-07-2018
2018. gada 18. maijā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.gadam projekta Nr.: LLI-24 ietvaros Liepājas Jūrniecības koledžā tika pilnībā uzstādītas dīzeļdzinēja LNG pārvadājumu kuģa (Diesel-Electric LNG Carrier, MAN L51 / 60DF) modeļa simulatora mašīntelpas 4 darba vietas (darbstacijas). Lasīt vairāk...
Koledžā uzsākta topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžā uzsākta topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve

 29-06-2018
Plānots pārbūvēt topošo kuģu mehāniķu darbnīcas un aprīkot tās ar modernām iekārtām un instrumentiem, kā arī izveidot mācību laboratoriju, tādējādi nodrošinot koledžas programmu: Jūras transports-kuģa mehānika, Kuģa mehānika kvalitatīvu apguvi Lasīt vairāk...
LJK viesojas un lekcijas pasniedz pārstāvji no Melnkalnes - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK viesojas un lekcijas pasniedz pārstāvji no Melnkalnes

 14-05-2018
Laikā no š.g. 23.-27. aprīlim Erasmus+ projekta Nr.2016-1-LV01-KA107-022413ietvaros LJK viesojās Melnkalnes Universitātes Kotoras Jūrniecības fakultātes pārstāvji - Asist. prof. Senka Šekularac-Ivoševic, kura pasniedza vieslekcijas par jūrniecības nozares mārketingu LJK programmu "Starptautisko pārvadājumu organizācija" un "Kuģu vadīšana" studentiem, kā arī iestādes vecākais inženieris un sistēmu laborants Željko Pekič, kurš papildināja zināšanas apmācībās. Lasīt vairāk...
Koledžā viesojas audzēkņi un skolotāji no Turcijas - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžā viesojas audzēkņi un skolotāji no Turcijas

 30-04-2018
Laikā no š.g. 7.-20. aprīlim LJK apmācību nolūkos viesojās 7 audzēkņi un 4 personāla pārstāvji no Turcijas (Antālijas) partneriestādes Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Lasīt vairāk...
KONKURSS - LJK JŪRASSKOLAS AUDZĒKŅU  VIENOTĀ MOBILITĀTE UZ ITĀLIJU - Liepājas Jūrniecības koledža

KONKURSS - LJK JŪRASSKOLAS AUDZĒKŅU VIENOTĀ MOBILITĀTE UZ ITĀLIJU

 12-06-2018
1.kursa (ar septembri 2.kurss) stūrmaņu un mehāniķu programmu jūrskolas audzēkņi aicināti pieteikties dalībai mobilitātē uz Itāliju, kur plānotas 5 dienu apmācības Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta “MaJoRSkills” ietvaros, viesojoties LJK partneriestādē IIS Barsanti Massa, kur apmācības tiks organizētas kopā ar Itālijas un Vācijas skolas BSH audzēkņiem. Lasīt vairāk...
Piedalāmies erudīcijas konkursā “Ceļā uz Latvijas simtgadi” - Liepājas Jūrniecības koledža

Piedalāmies erudīcijas konkursā “Ceļā uz Latvijas simtgadi”

 16-05-2018
Sagaidot 4. maiju – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu – Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu komanda 2. maijā piedalījās erudīcijas konkursā “Ceļā uz Latvijas simtgadi”, kurš notika PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Lasīt vairāk...
Informatīvs pasākums Rēzeknes 5. vidusskolā - Liepājas Jūrniecības koledža

Informatīvs pasākums Rēzeknes 5. vidusskolā

 16-05-2018
2018. gada 24. aprīlī Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi un metodiķe studiju un audzināšanas darbā Gita Girņus viesojās Rēzeknes 5. vidusskolā, lai pastāstītu par profesijām, kuras iespējams apgūt, mācoties Liepājas Jūrniecības koledžā. Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledžā aizvadīta Atvērto durvju diena - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledžā aizvadīta Atvērto durvju diena

 23-04-2018
2018. gada 20. aprīlī Liepājas Jūrniecības koledža vēra durvis ikvienam interesentam, kurš vēlējās saņemt tuvāku informāciju par mācību iestādes piedāvātajam iespējām apgūt ar jūrniecību saistītas profesijas. Pēc dalībnieku reģistrācijas, kas notika pirmajā stāvā, visi interesenti pulcējās skolas zālē, kur pēc koledžas direktora Vladimira Dreimaņa uzrunas, nodaļu vadītāji sniedza informāciju par studiju programmām un prakses iespējām. Lasīt vairāk...
Pirmo reizi koledžas komanda startē boulinga turnīrā Latvijā - Liepājas Jūrniecības koledža

Pirmo reizi koledžas komanda startē boulinga turnīrā Latvijā

 18-04-2018
Š.g. 10. aprīlī Rīgā notika Latvijas Koledžu asociācijas rīkotais nu jau 9. boulinga turnīrs. Šogad pirmo reizi sacensībās piedalījās arī Liepājas Jūrniecības koledžas komanda – Andris Druvkalns S-51A, Marians Ročāns M-22, Fricis Kārlis Martinsons S-21, Ulvis Beķeris M-21 un Ivo Štremers M-22. Lasīt vairāk...
Sveicot Liepāju dzimšanasdienā! - Liepājas Jūrniecības koledža

Sveicot Liepāju dzimšanasdienā!

 18-04-2018
21. martā Liepājas Skolēnu dome sadarbībā ar Liepājas “Jauniešu māju”, atzīmējot mūsu pilsētas 393. dzimšanasdienu, organizēja gadskārtējo erudīcijas konkursu “Es mīlu tevi, Liepāja”. Konkursa dalībnieki ir 10. - 12. klašu audzēkņi. Lasīt vairāk...
Arī vidzemnieki interesējas par jūrniecības profesiju - Liepājas Jūrniecības koledža

Arī vidzemnieki interesējas par jūrniecības profesiju

 18-04-2018
Otrdien, 27.martā, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā jau devīto reizi notika karjeras pasākums “Veru durvis uz augstskolu”. Šajā pasākumā piedalījās arī Liepājas Jūrniecības koledžas pārstāvji. Lasīt vairāk...
Piedalāmies izstādē “Darbs un karjera” - Liepājas Jūrniecības koledža

Piedalāmies izstādē “Darbs un karjera”

 18-04-2018
2018.gada 20.martā Liepājā Latviešu biedrības namā norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus „Darbs un karjera 2018”, kurā piedalījās arī Liepājas Jūrniecības koledža. Lasīt vairāk...
Koledžā lekcijas pasniedz vieslektori no Rumānijas - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžā lekcijas pasniedz vieslektori no Rumānijas

 18-04-2018
No 19. līdz 22.martam Liepājas Jūrniecības koledžā viesojās pārstāvji no Rumānijas Mircea Cel Batran Jūras akadēmijas (Mircea Cel Batran Naval Academy). Koledžu apmeklēja šīs mācību iestādes Starptautiskā departamenta vadītājs Lt. Marius Cucu, Jūrniecības un ostu inženierijas katedras vadītājs Dr. Nistor Filip un Kuģu vadīšanas un jūrniecības vadības fakultātes dekāns Dr. Atodiresei Dinu. Lasīt vairāk...
Koledžas personāls Prāgā apgūst jaunas mācību metodes - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžas personāls Prāgā apgūst jaunas mācību metodes

 18-04-2018
No 19. līdz 23.februārim trīs Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējas: Evita Pilverta, Tatiana Utrobina un Santa Dreiblathena, piedalījās personāla mācību mobilitātē Liepājas Jūrniecības koledžas Erasmus+ 1.pamataktivitātes projektu (Nr. 2017-1-LV01-KA103-035224 un Nr. 2016-1-LV01-KA103-022412) ietvaros. Personāla pārstāves devās mācību mobilitātē uz Prāgu, Čehiju, kur apguva koledžas sadarbības partnera ITC International TEFL certificate s.r.o. organizētos CLIL (Content and Language Integrated Learning) jeb Satura un valodas integrētās apguves (SVIA) pieejas kursus. Lasīt vairāk...
Liepājas Jūrniecības koledža aicina uz Atvērto durvju dienu - Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledža aicina uz Atvērto durvju dienu

 10-04-2018
20.aprīlī pulksten 12 interesenti aicināti apmeklēt Liepājas Jūrniecības koledžu, lai Atvērto durvju dienā iepazītu skolu un saņemtu atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem. Lasīt vairāk...
Vidusskolēni gatavojas konkursam “Enkurs” - Liepājas Jūrniecības koledža

Vidusskolēni gatavojas konkursam “Enkurs”

 10-04-2018
8. - 9. martā Liepājas Jūrniecības koledžā viesojās Rēzeknes 5. vidusskolas skolēni kopā ar savu pedagogu Māri Lukjanovu. Puišus padziļināti interesēja iespējas apgūt jūrnieka profesiju, viņi aktīvi piedalās jūrniecībai veltītajā konkursā "Ēnkurs". Divās dienās, ko rēzeknieši pavadīja Liepājā un Liepājas Jūrniecības koledžā, viņi skolotāja Valērija Lauča vadībā praksē pārliecinājās, kā notiek nodarbības mācību baseinā, pielaikoja hidrotērpus, apmeklēja koledžas mācību kuģi "Namejs", kā arī iepazinās ar kuģa komandtiltiņa simulatora darbību. Studentu dzīves atmosfēru ciemiņiem bija iespēja izjust, nakšņojot mācību iestādes dienesta viesnīcā. Lasīt vairāk...
Koledžā viesojas projekta MaJoRSkills dalībnieki no Itālijas un Vācijas - Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžā viesojas projekta MaJoRSkills dalībnieki no Itālijas un Vācijas

 10-04-2018
Marta sākumā (no 05.03. līdz 09.03.2018.) Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Jauno speciālistu nodarbinātības veicināšana un darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana” (Enhancing Employability and Mastering Job Related Skills to Young Future Specialists, Nr. 2017-1-LV01-KA202-035458) ietvaros Liepājas Jūrniecības koledžā vienotās mobilitātes ietvaros viesojās desmit profesionālās vidējās izglītības audzēkņi un skolotāji no Eugenio Barsanti vārdā nosauktās Massas profesionālas izglītības mācību iestādes Itālijā un desmit profesionālās vidējās izglītības audzēkņi un divi skolotāji no Vācijas Šlēsvigas-Holšteinas federālās zemes Nordfrieslandes rajona Husumas profesionālās skolas. Visas nedēļas garumā jaunieši iesaistījās daudz un dažādās aktivitātēs kopā ar koledžas Jūrskolas audzēkņiem. Lasīt vairāk...
Mācību ekskursija sociālā partnera uzņēmumā SIA “AE Partners” - Liepājas Jūrniecības koledža

Mācību ekskursija sociālā partnera uzņēmumā SIA “AE Partners”

 21-03-2018
Piecu partnerorganizāciju pārstāvjiem no Lietuvas un Latvijas tika sniegta iespēja iepazīties un vērot dažādus sarežģītu automatizācijas sistēmu projektēšanas un ražošanas procesus, izmantotās iekārtas. Lasīt vairāk...
Skolotājam vienmēr jābūt gatavam strādāt mūsdienīgi - Liepājas Jūrniecības koledža

Skolotājam vienmēr jābūt gatavam strādāt mūsdienīgi

 20-03-2018
Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzējs Vladimirs Januškins Latvijas Jūrniecības gada kopsapulcē, kas notiks šā gada 28.martā, saņems Latvijas Jūrniecības savienības pateicību par ieguldījumu izglītības darbā. Vladimirs Januškins Liepājas Jūrniecības koledžā strādā kopš 1981.gada. Taču ceļš uz pedagoģiju nav bijis nosprausts kopš pašas skolas gadiem. Lasīt vairāk...
Ja skolotāja darbs patīk, tad patīk viss, kas ar to saistīts - Liepājas Jūrniecības koledža

Ja skolotāja darbs patīk, tad patīk viss, kas ar to saistīts

 19-03-2018
Liepājas Jūrniecības koledžas pasniedzēja Tatjana Utrobina Latvijas Jūrniecības gada kopsapulcē, kas notiks šā gada 28.martā, saņems Latvijas Jūrniecības savienības pateicību par ieguldījumu izglītības darbā. Skolotājai ir liela interese par savu specialitāti, viņa saka, ka izmanto katru iespēju, lai iegūtās zināšanas pēc tam dotu saviem audzēkņiem. Lasīt vairāk...
Piegādātas jaunajām mehāniķu darbnīcām paredzētās mācību iekārtas - Liepājas Jūrniecības koledža

Piegādātas jaunajām mehāniķu darbnīcām paredzētās mācību iekārtas

 12-03-2018
Īstenojot projektu „Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana.”, koledžā iegādātas mūsdienīgas iekārtas un to aprīkojums, kas paredzēts topošo mehāniķu apmācībām. Patlaban gandrīz visas iekārtas, izņemot eļļas un smērvielu analīžu pārvietojamās laboratorijas iekārtas, jau piegādātas un atrodas noliktavā, līdz brīdim, kad tiks pārbūvēta pati ēka. Par mācību iekārtu un to aprīkojuma iegādi 2017.gada 6.decembrī noslēgts līgumus ar SIA „STOKKER”. Savukārt 21.02.2018. noslēgts līgums ar SIA "FRAKTAL Bau" par topošo kuģu mehāniķu darbnīcu pārbūvi. Lasīt vairāk...