LJK studentu un darbinieku mobilitāte Erasmus+ programmas ietvaros 2017-2019

Erasmus+ projekta Nr. 2017-1-LV01-KA103-035224 
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2017. – 31.05.2019 (24 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros Programmas valstīs, ar galveno mērķi veicināt un attīstīt LJK studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti un starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību.
Projekta plānotais finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 35 950, 00 EUR (Eiropas Komisijas finansējums) un 9 173,00 EUR (Valsts budžeta finansējums).
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas studenti un darbinieki.
Galvenās aktivitātes
Studentu prakses 7 mobilitātes
Studentu studiju 5 mobilitātes
LJK darbinieku apmācības 4 mobilitātes

Ziņas
Koledžas personāls Prāgā apgūst jaunas mācību metodes
Koledžā lekcijas pasniedz vieslektori no Rumānijas 
Erasmus+ Mobility in Latvia

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +37127089970, e-pasts: erasmusplus@ljk.lv  

Atpakaļ