Liepājas Jūrniecības koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana

                                   

Projekts tiek realizēts 8.1.4. specifiskais atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.

Projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/008

Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā (turpmāk – LJK), pārbūvējot mehānikās darbnīcas (ēkas kadastra Nr. 17000310092 006) un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem, attīstot laboratorijas telpas, tādējādi nodrošinot LJK STEM programmu: Jūras transports-kuģa mehānika, Kuģa mehānika (izglītības programmu kodi: 41525) pakalpojumu sniegšanas veiktspēju -330 personām gadā.

Plānotās darbības: mehāniskās darbnīcas pārbūve un aprīkošana ar jaunām iekārtam, laboratoriju izveide.

Projekta rezultātā tiks uzlabota mācību vide LJK STEM programmās studējošiem. Veiktie ieguldījumi infrastruktūrā un aprīkojumā nodrošinās daļu no programmas priekšmetu un iegūstamo praktisko iemaņu atbilstību starptautisko jūrnieku profesionālās sagatavošanas standartu prasībām, kas ļaus arī turpmāk sagatavot augsti kvalificētu darbaspēku jūrniecības un transporta nozarēs.

Projekta mērķa grupa: Liepājas Jūrniecības koledža, koledžas STEM programmās “Jūras transports-kuģa mehānika” un  “Kuģu mehānika”  studējošie.

Projekta plānotas izmaksas: 336 119 euro, no tiem ERAF finansējums veido 285 701,15 euro, Valsts līdzfinansējums – 50 417,85 euro.

Projekta īstenošanas laiks: 23 mēneši (01.07.2017. – 31.05.2019.)

Ziņas
Koledžā rekonstruēs topošo mehāniķu darbnīcas
12.03.2018. Iekārtas un aprīkojums - mehāniķu darbnīcas
12.03.2018. Jūrniecības koledžai piegādātas jaunas mācību iekārtas 
15.03.2018 Intervija Topošie jūrnieki saņems jaunas mācību iekārtas
Jūrnieks Nr.2 2018 19.lpp. Piegādātas jaunajām mehāniķu darbnīcām paredzētās mācību iekārtas
29.06.2018. Koledžā uzsākta topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve
28.09.2018. Turpinās topošo mehāniķu darbnīcu pārbūve
20.12.2018. Jaunajās topošo mehāniķu darbnīcās tiek veikti iekšdarbi

Saziņai par projektu: J.Zalomova, jekaterina.zalomova(pie)ljk.lv, +371 27089970

Atpakaļ