LJK personāla apmaiņa ar Šanhajas Jūrniecības Universitāti un Melnkalnes Universitāti

Erasmus+ projekta Nr. 2016-1-LV01-KA107-022413
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža (LJK)
Projekta partneri/iesaistītas organizācijas: Šahnajas Jūrniecības Universitāte, Ķīna (SMU), Melnkalnes Universitātes Katoras Jūrniecības Fakultāte, Melkalne (UMMF)
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018 (24 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros. Personāla mācību/docēšana un apmācības mobilitāte starp partnerinstitūcijām Programmas Partnervalstīs.
Projekta plānotais finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 15 020,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 6223 EUR.
Mērķa auditorija: Partnerinstitūciju pasniedzēji un darbinieki.
Galvenās aktivitātes/mobilitātes:
LJK docēšana SMU un UMMF ( 2 mobilitātes uz 7 dienām)
SMU un UMMF docēšana LJK ( 2 mobilitātes uz 7 dienām)
LJK darbinieku apmācība SMU un UMMF ( 2 mobilitātes uz 7 dienām)
LJK darbinieku apmācība SMU ( 2 mobilitātes uz 9 dienām)
SMU un UMMF darbinieku apmācība LJK ( 2 mobilitātes uz 7 dienām)
Projekta mērķis:
Veicināt ciešāku saikni starp partneru augstskolām, kas, savukārt, palīdzēs apmainīties ar zināšanām,  pieredzi un jaunām pasniegšanas metodēm, nodrošinot iespēju uzlabot studiju programmu kvalitāti projekta partneru mācību iestādēs, kā arī veicinās iespējamību nākotne kopīgi izstrādāt starptautiska līmeņa apmācības programmas vai citu pasākumu organizēšanu.

Ziņas 

2016.
Vīzite uz Šanhajas Jūrniecības Universitāti šeit un RietumuRadio šeit
Topošiem jūrniekiem būs iespēja praktizēties Šanhajā 
2017.
Šanhajas Jūrniecības Universitātes pasniedzēju vizīte uz Liepāju šeit
Profesori no Ķīnas apmāca topošos jūrniekus

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +371 27089970, e-pasts: erasmusplus(pie)ljk.lv

Atpakaļ