Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse 2016-2018


Erasmus+ projekta nosaukums: Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse
Projekta akronīms: LJK audzēkņu prakse
Erasmus+ projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022453
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta partneri/iesaistītas organizācijas: Kieler Jugendkutterprojekt e.V. ( Ķīles burātāju biedrība, Vācijā), Paragon Europe ( Malta).
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018 (24 mēneši)
Projekta mērķis: Projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros. LJK Audzēkņu prakse uz Vācijas buru kuģa “Seestern”  un Maltā.
Projekta plānotais finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums ir 35 630,00 EUR.
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi.
Galvenās aktivitātes: 8 LJK audzēkņu,14 dienu gara, prakse uz kuģa “Seestern” burājot Baltijas jūras ūdeņos, audzēkņi tiks sadalīti divās grupās, katru grupu pavadīs LJK darbinieks. Tiks noorganizēta burāšana Baltijas jūras atklātos ūdeņos -  regate Ķīle- Liepāja-Ķīle, tādejādi arī Vācijas jauniešiem, kas piedalīsies regatē, būs iespēja apciemot LJK un Liepāju.
2017- 2018. gadā 8 LJK audzēkņu, 14 dienu gara, prakse Maltā uz GOZO Channel kuģiem. Katram dalībniekam ir paredzētas divas ceļošanas dienas.
Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji: Audzēknis projekta laikā gūs praktisko pieredzi, kuras laikā uzlabos savas angļu valodas zināšanas un saskarsmes prasmes, kļūs patstāvīgāks, pilnveidos savu profesionālo izaugsmi, uzlabos spēju strādāt komandā un starptautiskā vidē.

Ziņas
2016.
LJK jūrskolnieki dodas uz Ķīli, lai apgūtu būrašanas prasmes. Jūrniecības koledžas audzēkņi smeļ pieredzi burājot 
LJK jūrskolnieku būrašana komandā ar Vācijas jauniešiem, nobūraja no Ķīles līdz Liepājai šeit arī TV ziņas
Atvērtajās durvju dienās varēs apskatīt buru kuģi "Seestern" 
 2017.
Jūrniecības koledžas audzēkņi atgriezušies no prakses Maltā 
Topošie kuģu mehāniķi ieziet praksi Maltā Fotogalerija šeit
PARAGON EUROPE SUCCESSFULLY COOPERATES WITH LIEPAJA MARINE COLLEGE OVER SEVERAL ERAMSUS+ PROJECTS

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +37127089970, e-pasts: erasmusplus@ljk.lv

Atpakaļ